נושאים

להלן רשימה מפורטת של הנושאים בשירות ההדרכה והמקצוע.

​​

 

 

רשומות חומרי הדברה ליצוא/shaham/shaham_subject/Pesticides_for_export/Pages/default.aspxרשומות חומרי הדברה ליצוארשומות חומרי הדברה ליצוא
עלוני ענף הפרחים/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspxעלוני ענף הפרחיםעלוני ענף הפרחים
שנת היער העירוני/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspxשנת היער העירונישנת היער העירוני
רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_market/Pages/default.aspxרשומות חומרי הדברה לשוק מקומירשומות חומרי הדברה לשוק מקומי
שנת שמיטה/shaham/shaham_subject/shmita_2014/Pages/default.aspxשנת שמיטהשנת שמיטה
היתרי שריפת גזם חקלאי/shaham/shaham_subject/rishayon_srifa_gazam/Pages/default.aspxהיתרי שריפת גזם חקלאיהיתרי שריפת גזם חקלאי
קרן מחקרי שה"מ/shaham/ProfessionalInformation/Pages/keren_mehkarim.aspxקרן מחקרי שה"מקרן מחקרי שה"מ
מקדמי השקיה/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkaya/Pages/default.aspxמקדמי השקיהמקדמי השקיה
תחשיבים/shaham/shaham_subject/tachshivim/Pages/default.aspxתחשיביםתחשיבים