רשומות חומרי הדברה ליצוא

 

 

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא - 2020-2102/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspxהגנת הצומח;הדריםמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחצילים המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_eggplant.aspxהגנת הצומחסבטלנה דוברינין;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in__sweet_potato.aspxהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_potatoes.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_carrot.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בצנונית המיועדת ליצוא – 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_radish.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא – 2020-2108/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_peper2020.aspxהגנת הצומחסבטלנה דוברינין;נטע מור;תמר אלוןמיכל מזעקידפון

 

 

רשומות חומרי הדברה ליצואhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/Pesticides_for_exportרשומות חומרי הדברה ליצוא