עלוני ענף פרחים

תחום פרחים בשה"מ שמח להגיש לכם את עלון ענף הפרחים מספר 27. עלון זה יוצא לקראת פסח, והנחיות הגידול המופיעות בו מתייחסות לתקופת האביב והקיץ.

​בנוסף להנחיות הגידול, מתפרסמים בעלון סיכומי ניסויים וכן מאמרים נוספים להעשרה ועניין.
עלון זה אינו ערוך כעלונים הקודמים אלא במתכונת דיגיטלית.

עלון ענף הפרחים מספר 27

 

 

חוברת חדשה - גידול תירסhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hovert_gidul_tiras.aspxחוברת חדשה - גידול תירס
תכנית הדרכה לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2021.aspxתכנית הדרכה לשנת 2021
קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיה