מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה במשמש07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mismes.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בבננות16/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_bananot.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בכותנה02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_cotton.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בדובדבן03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_duvdevan.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה באפרסמון06/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsemon.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במנגו03/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mango.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה ברימון07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_rimon.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בשזיף07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_shezif.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוח07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בהדרים03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hadahrim.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה