מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה באפרסמון06/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsemon.aspxשירות שדהאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בזית14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_zait.aspxשירות שדה;מטעיםאשר איזנקוט
מקדמי השקיה באבוקדו30/12/2012 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_avocado.aspxשירות שדה;מטעיםאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוחי אדמה אביביים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach_adama.aspxשירות שדה;אגף ירקותאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בדלועים, אזור ערבה13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_dluim.aspxשירות שדה;אגף ירקותאשר איזנקוטדפון
ההתאדות היומית שלי באינטרנט16/08/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/daily_exhalation_user_guide_2014.aspxשירות שדהאשר איזנקוט;מרק פרלדפון
שינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נוי02/04/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Penman_Montis_2016.aspxהנדסת הצומח וגנים בוטנייםאביגיל הלר;ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימרק פרלדפון
מקדמי השקיה באפרסק03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsek.aspxשירות שדה;מטעיםאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה באגס01/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_agas.aspxשירות שדה;מטעיםאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בעגבניות במבנים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_agvanyot_m.aspxשירות שדה;אגף ירקותאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה