מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה באבוקדו30/12/2012 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_avocado.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במשמש07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mismes.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בבננות16/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_bananot.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במנגו03/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mango.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתבלינים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tavlinim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בדובדבן03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_duvdevan.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה לחסה וכרוב02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hasa_vkruv.aspxאשר איזנקוטדפון
ההתאדות היומית שלי באינטרנט16/08/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/daily_exhalation_user_guide_2014.aspxאשר איזנקוט;מרק פרלדפון
שינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נוי02/04/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Penman_Montis_2016.aspxאביגיל הלר;ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימרק פרלדפון
מקדמי השקיה באפרסק03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsek.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה