מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה לחסה וכרוב02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hasa_vkruv.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בהדרים03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hadahrim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתירס לתחמיץ14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tiras.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוחי אדמה אביביים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach_adama.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בעגבניות במבנים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_agvanyot_m.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בקיווי07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_kiwi.aspxאשר איזנקוטדפון
ההתאדות היומית שלי באינטרנט16/08/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/daily_exhalation_user_guide_2014.aspxאשר איזנקוט;מרק פרלדפון
שינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נוי02/04/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Penman_Montis_2016.aspxאביגיל הלר;ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימרק פרלדפון
מקדמי השקיה באפרסק03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsek.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה באפרסמון06/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_afarsemon.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה