מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה בבננות, עמק הירדן03/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_bananot_emek.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בבצל, אזור הערבה13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_basal.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בדלועים, אזור ערבה13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_dluim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בדובדבן03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_duvdevan.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במנגו03/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mango.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במלפפונים (עונת הסתיו) בבתי צמיחה13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_melafefonim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במלונים, אזור רמת נגב13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_melons.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בפלפל, ערבה ובקעת הירדן13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_pilpel_a_b.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוחי אדמה אביביים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach_adama.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתירס מתוק14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tiras_matok.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה