יער עירוני

 

 

 

 

המלצות עונתיות לגינהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/daf_meda_Community_Gardens.aspxהמלצות עונתיות לגינה
מיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/The_Year_of_the_Urban_Forest.aspxמיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימות
איגרת - "שנת היער העירוני"https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Letter.aspxאיגרת - "שנת היער העירוני"משרד החקלאות מכריז על "שנת יער עירוני" לרגל חגיגות ה -70 למדינת ישראל.

לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל, אנו מכריזים בזאת על "שנת היער העירוני" במטרה לקדם את מצב העצים בעיר, ומברכים אתכם על בחירתכם לקחת חלק במיזם זה.

שנת היער העירוני

 

 

 

 

פנקס כיס לגוזםשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspxפנקס כיס לגוזם14/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1494
תסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ambrosia_gannoy.aspxתסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיה03/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1493
הנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_yaarironi_2018.aspxהנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראל29/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1471
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016שנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/etizim_tkanim.aspxהגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 201629/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1472

 

 

דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירונישנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני01/06/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4106
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותשירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות21/09/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e499
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20שירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspxהרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/2021/09/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e498
'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20שירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוני;גינון וגניםהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_mezam_yaar_ironi_20192020.aspx'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/2019/08/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e495

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/street_tree_guide.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />מדריך עצי הרחוב בישראל</a>מדריך עצי הרחוב בישראל
<a href="https://www.aepi.org.il/loadedFiles/483.pdf"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני</a>נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/Hyaar_Haeroni/Documents/yaarironi2016.pdf"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icpdf.png" />משאב העצים העירוני</a>משאב העצים העירוני