​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​

 

 

תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_ettinger_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב תמרים מג'הול בש"ח לדונם27/05/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tmarim_majhol.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב קישוא08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_kishu.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב תות שדה08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_tut.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב סורגום לתחמיץ בעל, קציר אחד - 201717/07/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sorghum_tachmitz_chadkatziri_2017.aspxאברהם סלמון;עופר גורןתחשיב
תחשיב פסיפלורה, 201502/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_pasiflora_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב כרם יין - יין ייחודי, 201526/12/2015 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_kerem_wine_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיבי עגבניות ועגבניות שרי08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_agvanyot_sheri.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב תפוח אדמה08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_tapuha_adama.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב בצל08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_batzal.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב