​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​

 

 

תחשיב תות שדה08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_tut.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב תפוח אדמה08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_tapuha_adama.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב אגוזי אדמה, קרקע כבדה - 201718/06/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/egoezi_adama_karka_kveda_2017.aspxאברהם סלמון;עופר גורןתחשיב
תחשיב חיטה גרעינים גליל מערבי ועמק יזרעאל מערבי - 201715/07/2017 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hita_garinim_galil_maravi_2017.aspxאברהם סלמון;עופר גורןתחשיב
תחשיב אספרגוס08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_asparagus.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב לימון18/12/2012 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_lemon.aspxניצן רוטמן;אברהם סלמוןתחשיב
תחשיב תפוח קריפס פינק, 201505/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tapuach_cripps_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב תמרים מג'הול בש"ח לדונם27/05/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tmarim_majhol.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב תירס תחמיץ זריעה, מרס-אפריל - 201401/06/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiras_tachmitz_march_april_2014.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב גידול קאנביס רפואי, דצמבר 201614/01/2017 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_cannabis_december_2016.aspxברכה גלתחשיב