​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​

 

 

תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_ettinger_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב זית סורי לשמן, השקית עזר, 201526/12/2015 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_zait_suri_hashkayat_ezer_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב אבוקדו האס, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_hass_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_aduma_2018.aspxאברהם סלמון;ניצן רוטמןתחשיב
תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 201805/06/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_or_whit_reshet_2018.aspxאברהם סלמון;ניצן רוטמןתחשיב
תחשיב ייצור קנביס רפואי, 201214/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_cannabis_2012.aspxברכה גלברוך לוזוןתחשיב
תחשיב תירס קלחים עונה ב' - 201401/06/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiras_klachim_ona_b_2014.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב כרם יין קברנה סוביניון, 201502/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_kerem_wine_cabernet_sauvignon_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב כרוב אדום08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_cruv_adom.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב אפרסק אמצע, 201526/12/2015 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_afarsek_middle_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב