​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​

 

 

תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_ettinger_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב אבוקדו האס, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_hass_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב מנגו קיט, ינואר 201803/02/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mango_kit_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
סיכום תחשיב אבוקדו פינקרטון בשח לדונם31/12/2010 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avoucado_pinkerton.aspxברכה גל;אברהם סלמוןתחשיב
תחשיבי עגבניות ועגבניות שרי08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_agvanyot_sheri.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב אגס קוסציה הר, 201521/12/2015 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tachshiv_agass_k_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב אספרגוס08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_asparagus.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
סיכום כלכלי לתחשיב אבוקדו האס בשח לדונם15/01/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avoucado_hass.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב שמן זית בש"ח לדונם22/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_shemen_zait_shalchin.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב מלפפון08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_melafefon.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב