תחשיבים

​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                    ​​​

שם
תאריך פרסום
יחידה
תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל, 201928/07/2020כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב עיזים לחלב27/11/2019צאן, כלכלת הייצור
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)18/07/2019כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)18/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)18/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אספרגוס, שנים טז-כ (דצמבר 2018)11/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)11/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)11/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)11/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)11/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אספרגוס, שנים ה-י (דצמבר 2018)10/07/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אבטיח סידלס - מנהרות נמוכות, שתילת ינואר-פברואר (דצמבר 2018)13/05/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב אבטיח סידלס לזרעים - בית צמיחה, שתילת מרץ או יולי, (דצמבר 2018)08/05/2019כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב כרם מאכל סופיריור (2015)17/04/2019כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל פריים (2015)17/04/2019מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב כרם מאכל קרימסון (2015)17/04/2019מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח סידלס - מנהרות עבירות13/03/2019כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח סידלס - שטח פתוח13/03/2019מיכון וטכנולוגיה
אבטיח סידלס לזרעים - בית צמיחה13/03/2019כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח מיני סתוי, בית רשת – שתילת יולי-ספטמבר (דצמבר 2018)25/02/2019ירקות בשטחים פתוחים, כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח מיני - שטח פתוח, שתילת מרץ-יוני (דצמבר 2018)20/02/2019ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב גידול קנאביס רפואי, אוקטובר 201717/02/2019כלכלת הייצור
תחשיב אתרוג, ינואר 201819/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב הדס, ינואר 201819/06/2018הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב ולנסיה, ינואר 201819/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 201813/06/2018כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 201810/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 201810/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית לבנה בכירה, ינואר 201810/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 201806/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אודם, ינואר 201805/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב "אור" (ללא רשת), ינואר 201805/06/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב פומלו אדום צנדלר, אפריל 201815/05/2018כלכלת הייצור
תחשיב פומלו לבן גולית, אפריל 201815/05/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב ובדיקת כדאיות כבשים לבשר28/03/2018צאן
תחשיב ובדיקת כדאיות עיזים לחלב28/03/2018כלכלת הייצור, צאן
תחשיב ליצ'י מאוריציוס, ינואר 201804/02/2018מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב מנגו קיט, ינואר 201804/02/2018מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב מנגו 'שלי', ינואר 201804/02/2018מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201831/01/2018כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אבוקדו האס, ינואר 201831/01/2018כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אבקודו פינקרטון, ינואר 201831/01/2018כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אכשולית אדומה בכירה, ינואר 201802/01/2018כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב מנגו מאיה, ינואר 201801/01/2018מטעים, כלכלת הייצור
בקיה ותלתן לשחת - 201711/09/2017גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב כותנה אקלפי, שלחין מלא - 201718/07/2017גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב סורגום לתחמיץ בעל, קציר אחד - 201718/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב כותנה פימה, שלחין מלא בטפטוף - 201717/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חיטה גרעינים גליל מערבי ועמק יזרעאל מערבי - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חיטה גרעינים: נגב צפון מערבי, לכיש ועמק יזרעאל מזרחי, בעל - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חיטה גרעינים, נגב ובית שאן - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חיטה גרעינים: נגב צפון מערבי, לכיש ועמק יזרעאל מזרחי בהשקיה -201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
חיטה גרעינים: נגב צפון מערבי, לכיש ועמק יזרעאל מזרחי באפס עיבוד - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חיטה לתחמיץ - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חמניות לפיצוח בשלחין (זן פתוח) - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חימצה בעל - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חימצה שלחין - 201716/07/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב אפונה לתעשיה - 201716/07/2017כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב בקיה לשחת - 201703/07/2017גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אפונה לשחת - 201720/06/2017ירקות בשטחים פתוחים, כלכלת הייצור
תחשיב אספסת, שנה א' - 201720/06/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב אספסת - שנה ב, ג, ד - 201720/06/2017גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה, קרקע חולית - 201720/06/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל - 201719/06/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
אבטיח לגרעינים לפיצוח בשלחין - 201719/06/2017גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה, קרקע כבדה - 201719/06/2017כלכלת הייצור, גידולי שדה
השוואה בין סוגי נורות שונים לתאורת לילה בגיבסנית06/04/2017כלכלת הייצור, תחום פרחים
תחשיב הקמת ואחזקת גינה קהילתית בגודל של דונם/רבע דונם03/04/2017הנדסת הצומח וגנים בוטניים, כלכלת הייצור
תחשיב זית שמן שלחין צפוף, 201517/01/2017כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב גידול קאנביס רפואי, דצמבר 201615/01/2017כלכלת הייצור
חוברת תחשיבי אחזקת גן הנוי14/12/2016הנדסת הצומח וגנים בוטניים, כלכלת הייצור
תחשיב פטריות, 201408/03/2016כלכלת הייצור, ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב תפוח ענה, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תמר בהרי, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תפוח קריפס פינק, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תפוח גלה, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תאנים חמדי, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תפוח סטרקינג ציר, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תמר מג'הול, 201506/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תאנים בריזלאיות (קיץ) בית רשת, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תאנים ברזילאיות (סתיו) בית רשת, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב רימונים אפילים, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב רימונים מוקדמים, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שקד, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שסק, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שזיף מוקדם, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שיזף סיני, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שזיף מאוחר, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תפוח זהוב ציר, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב תפוח סמיט ציר, 201505/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב רימונים אפילים בית רשת, 201504/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב משמש, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
נקטרינה מוקדמת בית רשת, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב נקטרינה מוקדמת, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב נקטרינה אמצע, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב נקטרינה מאוחר, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פטל ואוסנה, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב חוחובה, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל קרימסון, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל רד גלוב, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל טומפסון, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל סופיריור, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם יין קברנה סוביניון, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב קובו, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב קיווי האוארד, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פפאיה, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פקאן זן דלמס, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פסיפלורה, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פיטאיה בית רשת, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב צבר, 201503/01/2016כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב זית סורי לשמן בעל, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק מוקדם, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק אמצע, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק מאוחר, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב דובדבן, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב גויאבה, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם מאכל פריים - ארלי סוויט, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם יין - יין ייחודי, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם יין קריניאן - תירוש, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב זית מנזולינו שלחין, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב זית שמן שלחין צפוף, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב זית סורי לשמן, השקית עזר, 201527/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסמון, 201523/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב בננות בית רשת, 201523/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב זית שמן שלחין, 201523/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק מוקדם בית רשת, 201522/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אגס ספדונה (מעל גובה 400 מטר מעל פני הים), 201522/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אגס ספדונה (עד גובה 400 מטר מעל פני הים), 201522/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אגס קוסציה הר, 201522/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אגס קוסציה עמק, 201522/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אנונה, 201520/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אשכולית אדומה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית אדומה בכירה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית לבנה בכירה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אשכולית לבנה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אתרוג, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב הדס, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב לימון אינטנסיבי, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב לימון, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב קומקוואט, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב ליים, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב מינאולה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב מירב, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב לימקווט, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב מיכל, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב נובה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אודם, נובמבר 201520/12/2015הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אור, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב פומלית, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב פומלו לבן גולית, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב פומלו אדום צנדלר, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב שמוטי, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב טבורי קרה קרה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב טבורי ניוהול, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב טבורי סמי, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב ולנסיה, נובמבר 201520/12/2015כלכלת הייצור, הדרים
תחשיב אבוקדו אטינגר, נובמבר 201516/12/2015מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אבוקדו האס, נובמבר 201516/12/2015מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אבוקדו פינקרטון, נובמבר 201516/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב ליצ'י מאוריציוס, נובמבר 201516/12/2015מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב מנגו קיט, נובמבר 201516/12/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב מנגו מאיה, נובמבר 201516/12/2015מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב טרכליום - 201525/10/2015כלכלת הייצור, תחום פרחים
תחשיב רימונים אפילים בש"ח לדונם - 201101/10/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב פיטאיה בית רשת בש"ח לדונם - 201101/10/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב רימונים אפילים בית רשת בש"ח לדונם - 201101/10/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב רימונים מוקדמים בש"ח לדונם - 201101/10/2015כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כותנה אקלפי שלחין מלא - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב כותנה פימה שלחין מלא - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
חיטה גרעינים נגב ובית שאן - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ דו קצירי (לא מושקה) - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ חד קצירי - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ דו גידול אחרי חיטה - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב עגבניות לתעשיה בשתילה - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב חמניות לפיצוח בשלחין (זן פתוח) - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב שעועית ירוקה אביבית - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תלתן לשחת - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס לגרגרים זריעה - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס לגרגרים - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ב' - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ה' - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ד' - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ג' - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תירס קלחים עונה א' - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים טרום עונה - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס תחמיץ זריעה, מאי - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס תחמיץ זריעה אפריל ש"ח לדונם, 201402/06/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב תירס תחמיץ זריעה, מרס-אפריל - 201402/06/2015כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב אפונה לתעשיה - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אפונה לשחת - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אספסת שנה ב,ג,ד - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אספסת שנה א' - 201420/04/2015גידולי שדה
תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בשלחין - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב בקיה ותלתן לשחת - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב בקיה לשחת - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה קרקע חולית - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה קרקע כבדה - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חיטה גרעינים גליל מערבי ועמק יזרעאל מערבי - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חיטה גרעינים: נגב צפון מערבי, לכיש ועמק יזרעאל מזרחי - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חיטה גרעינים: נגב צפון מערבי, לכיש ועמק יזרעאל מזרחי בהשקיה - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
חיטה גרעינים20/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חיטה לתחמיץ - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חימצה בעל - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חמניות לפיצוח בשלחין - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב חימצה שלחין - 201420/04/2015גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב עדעד תרביות בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
מבוא לחוברת תחשיבים בפרחי קטיף28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב לימוניום בחממה בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב ליזיאנטוס ערבה בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב סולידגו גולדן גלורי בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב פרח שעווה שנה א' בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב פרח שעווה ניבה מלאה בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב ליזיאנטוס נגב בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב פלוקס דו שנתי בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב לוע הארי בחממה בש"ח לדונם28/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב אסטר שורש בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב אסקלפיאס בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב חרציות ספרי בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב חרציות ראש בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב גודטיה שטח פתוח בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב דלפיניום חד שנתי בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב דלפיניום רב שנתי בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב חמניות דפנה בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב טרכליום בש"ח לדונם22/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב גרבילאה מיסטי רד שתילים מורכבים - שנת הקמה, ש"ח לדונם21/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב גרבילאה מיסטי רד שתילים מורכבים - שנת ניבה, ש"ח לדונם21/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב אגרטום בחממה15/12/2014תחום פרחים, כלכלת הייצור
תחשיב גיבסנית בש"ח לדונם21/08/2014כלכלת הייצור, תחום פרחים
תחשיב תאנים חמדי בש"ח לדונם29/05/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תמרים מג'הול בש"ח לדונם28/05/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תמרים ברהי בש"ח לדונם28/05/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תירס תחמיץ זריעה מאי ש"ח לדונם, 201411/05/2014גידולי שדה
תחשיב כרם מאכל קרימסון24/04/2014מטעים, שירות שדה
תחשיב כרם מאכל רד גלוב24/04/2014מטעים, שירות שדה
תחשיב כרם מאכל פריים24/04/2014מטעים, שירות שדה
תחשיב כרם מאכל סופיריור24/04/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב כרם מאכל טומפסון31/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב פסיפלורה בש"ח לדונם31/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח ענה31/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח גלה31/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב צבר31/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב כרם יין קברנה, יין ייחודי בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב בננות בית רשת בשח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב בננות בשטח פתוח בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב חוחובה בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב גויאבה בש"ח לדונם23/03/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב כרם יין קברנה בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב כרם יין קריניאן בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב פפאיה בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב שמן זית בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב זית מנזולינו בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב זית סורי בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב זית סורי להשקיית עזר בש"ח לדונם23/03/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח זהוב ציר בש"ח לדונם23/03/2014מטעים
תחשיב שיזף בש"ח לדונם21/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אגס קוסציה בש"ח לדונם20/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אנונה בש"ח לדונם20/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שסק בש"ח לדונם20/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב שקדים בש"ח לדונם20/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב משמש בש"ח לדונם19/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אנונה בש"ח לדונם19/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק אמצע בש"ח לדונם19/01/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אפרסק מאוחר בש"ח לדונם19/01/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אפרסק מוקדם בית רשת בש"ח לדונם19/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
תחשיב אפרסק מוקדם בש"ח לדונם19/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
סיכום כלכלי לתחשיב מנגו קיט בשח לדונם16/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
סיכום כלכלי לתחשיב מנגו מאיה בשח לדונם16/01/2014כלכלת הייצור, מטעים
סיכום כלכלי לתחשיב אבוקדו האס בשח לדונם16/01/2014מטעים, כלכלת הייצור
סיכום תחשיב אטינגר בשח לדונם16/01/2014מטעים, כלכלת הייצור
סיכום כלכלי לתחשיב ליצי מאוריציוס בשח לדונם16/01/2014מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אפרסמון25/12/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב אגס ספדונה שדרה25/12/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב דובדבן - 201125/12/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב כותנה פימה שלחין מלא - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב כותנה אקלפי שלחין מלא - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ דו גידול אחרי חיטה לתחמיץ - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ דו קצירי - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב סורגום לתחמיץ - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב עגבניות לתעשיה בשתילה - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס לגרגרים - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה א' - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תלתן לשחת - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ב' - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס לגרגרים דו גידול - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ג' - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ד' - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים עונה ה' - 201101/12/2013כלכלת הייצור
תחשיב תירס קלחים עונה ו' - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס קלחים טרום עונה - 201101/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס תחמיץ זריעה אפריל ש"ח לדונם01/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב תירס תחמיץ זריעה מאי ש"ח לדונם01/12/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
תחשיב כותנה אקלה שלחין מלא - 201128/11/2013כלכלת הייצור, גידולי שדה
חיטה גרעינים - נגב צפון מערבי, לכיש, עמק יזרעאל מזרחי17/11/2013גידולי שדה
חיטה גרעינים גליל מערבי, עמק יזרעאל מערבי17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חיטה גרעינים17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חיטה גרעינים - נגב ובית שאן ש"ח לדונם17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חיטה לתחמיץ ש"ח לדונם17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חמניות לפיצוח בשלחין17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חימצה בעל ש"ח לדונם17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
חימצה שלחין ש"ח לדונם17/11/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אפונה לתעשיה31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אפונה לשחת31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אספסת - שנה א'31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אספסת - שנה ב', ג', ד'31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב בקיה לשחת31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב בקיה ותלתן לשחת31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה - קרקע חולית31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אגוזי אדמה - קרקע כבדה31/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח לגרעינים30/10/2013גידולי שדה, כלכלת הייצור
תחשיב אבטיח לגרעינים בשלחין30/10/2013גידולי שדה
תחשיב תאנים ברזילאיות קיץ וסתיו בבתי רשת בש"ח לדונם23/03/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תאנים ברזילאיות, סתיו, בית רשת בש"ח לדונם23/03/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח קריפס פינק בש"ח לדונם23/03/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח סטרקינג ציר בש"ח לדונם23/03/2013מטעים, כלכלת הייצור
תחשיב ייצור קנביס רפואי, 201215/01/2013כלכלת הייצור
תחשיב בטטות09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב אפונת שלג09/01/2013כלכלת הייצור, אגף ירקות
תחשיב אבטיח09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיבי עגבניות ועגבניות שרי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב ארטישוק09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב אספרגוס09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב בצל09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב ברוקולי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב קולרבי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב כרוב אדום09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב כרוב ניצנים09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב כרוב סיני09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב קישוא09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב גזר09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב לוף09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב דלורית09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב חסה09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב כרובית09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב דלעת09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב לפת09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב חציל09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב מלפפון09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב מלון09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב פלפל צ'ילי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב תרד09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב סלק אדום09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב שומר09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב סלרי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב שום09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב תפוח אדמה09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב סלק עלים09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב פלפל09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב תות שדה09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב שעועית09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב צנון09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב תרד חורפי09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב צנונית09/01/2013אגף ירקות, כלכלת הייצור
תחשיב אשכולית אדומה בכירה19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב קומקווט19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אשכולית לבנה19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב לימון19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב ליים19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אתרוגים19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב לימקוט19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב מירב19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב מינאולה19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב מיכל19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב נובה19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב פומלו אדום צ'נדלר19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב פומלו לבן גולית19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב שמוטי19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב טבורי ניוהול19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אור19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב פומלית19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב ולנסיה19/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אשכולית17/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
תחשיב אודם17/12/2012הדרים, כלכלת הייצור
סיכום תחשיב אבוקדו פינקרטון בשח לדונם01/01/2011כלכלת הייצור, מטעים

 

 

תחשיביםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/tachshivimתחשיבים ​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.