קמפיין כפרות בכסף

 

 

דוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrutדוברות והסברהדוברות והסברה

 

 

​​​​​​​​​​​​​ 

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעלה בימים אלה קמפיין הסברה לעידוד הציבור לקיום מנהג הכפרות, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בכסף ולא בתרנגולות.

מזה שנים מתקיים מנהג הכפרות בין ראש השנה ליום הכיפורים. משרד החקלאות מעודד את הציבור לקיים מנהג כפרות בכסף.

כדי להקל על מי שכן מעוניין בקיום מנהג הכפרות, מפרסם משרד החקלאות כללים לאזרחים החפצים לקיים את המנהג. לצד עידוד המשרד לקיימו באמצעות פדיון ללא עופות חיים. 

​הנוהל נועד להסדיר את הנושא לטובת הגב​רת הפיקוח לשם מניעת הפצת מחלות בעלי חיים, מניעת צער בעלי חיים לפני ובמהלך קיום המנהג ולשם שמירה על בריאות הציבור.

מידע אודות נו​הל כפרות - תנאים להובלת העופות לאתר בו מתקיים מנהג כפרות ותנאים להחזקתם 

​​

קמפיין קולי ברדיו

קמפיין כפרות בכסף; תוכן שיווקי