קמפיין כפרות בכסף

 

 

דוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrutדוברות והסברהדוברות והסברה

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​ 

 

​​​משרד החקלאות מבקש מהציבור שלא לקיים את מנהג הכפרות באמצעות עופות אלא באמצעות פדיון כפרות בכסף. 
אם המנהג והמסורת לא מאפשרים לכם לבצע פדיון כפרות בכסף, משרד החקלאות מבקש לנהוג בעופות בהתאם לחוק צער בעל חיים, ולמנוע מהם סבל מיותר.

​​
בתוך כך מדגיש המשרד כי יש איסור על קיום מנהג כפרות באמצעות תרנגולות מטילות, אחרי שנתיים של הטלה, סובלות מעצמות רכות והנפה שלהן באוויר, גורמת לעצמותיהן להישבר. זהו סבל מיותר. בנוסף, הדבר הופך אותן לטרפה.

מותר לבצע כפרות רק באמצעות עופות פטם (פטמים), אבל ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
 • העופות אינן חיות משחק או ליטוף. אין לאפשר לילדים לשחק בהם. גם מחשש צער בעלי חיים וגם מחשש הפצת
  מחלות. 
 • אסור לעשות שימוש לכפרות בעוף יותר מפעם אחת.
 • יש לבצע את המנהג תוך מספר שעות מצומצם מרגע הבאת העופות.
 • יש לוודא שהעופות הגיעו ממשק מפוקח למניעת הפצת מחלות.
 • רצוי ומומלץ לשחרר את העופות  ולא להשאירם בכלובים. יש לשחררם במקום מגודר, וללא מגע עם בעלי חיים אחרים. במקום בו ישהו העופות יש לספק להם אוכל, מים וצל (חשוב לזכור שהצל "זז" במהלך היום).
 • מומלץ לשחרר את העופות בתוך מבנה סגור ומאוורר היטב. יש להחשיכו בלילה כדי לאפשר לעופות לישון. 
 • אם העופות מושארים בתוך כלובים, יש לצמצם את משך השהייה בכלוב ככל הניתן, ובכל מקרה לא יותר ממספר שעות בודדות. יש לדאוג לאוורור בין הכלובים, ואין להצמיד כלובים. 
 • ​כלובים יוצבו במקום מוצל, ובכל מקרה יש לדאוג לאוורור באמצעות מאוורר או מזגן, כיוון שחום הגוף הטבעי הרגיל של עוף הוא 41 מעלות. חום גוף שעולה ל-42 מעלות, בדומה לבני אדם, כבר מסכן את העופות, והם עלולים למות ממכת חום. לכן אוורור הוא אקוטי.
 • בזמן ביצוע הכפרות יש להחזיק את העוף בגופו ולא ברגליו או בכנפיו, בכדי למנוע ממנו עקה מיותרת.

לאחר ביצוע המנהג, אין להשליך עופות אלא אם יש ודאות מוחלטת שהעוף מת. 
אם מתבצעת שחיטה במקום שבו מבוצע מנהג הכפרות, יש לדאוג להמתה על פי חוק באופן מהיר וללא סבל מיותר. עוף שנפסל לשחיטה, יש לדאוג להמיתו בדרך הומנית טרם השלכתו.
אם מנהג הכפרות מתבצע ללא שחיטה במקום, יש להובילו למשחטה תוך 6 שעות מסיום המנהג.

מידע אודות נו​הל כפרות - תנאים להובלת העופות לאתר בו מתקיים מנהג כפרות ותנאים להחזקתם ​

​​

קמפיין קולי ברדיו

קמפיין כפרות בכסף; תוכן שיווקי