​​​בישראל, כמו בעולם המערבי במדינות המפותחות, הביאה הירידה בחקלאות בנתח התעסוקה והכלכלה הלאומית לשינוי בגישה למרחב הכפרי ולשינוי ביעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אחת מהתעסוקות הלא - חקלאיות שביכולתה לשמור ולשמר את החקלאות והמרחב הכפרי היא התיירות. המשרד מתחיל להטמיע את הטיפול בשילוב תיירות בענפים ומיזמים חקלאים. בכל מחוז מונה רפרנט/ית לתיירות שתפקידו/ה לתרום לפיתוח התיירות במחוז. הטיפול במשרד נחלק לשני מישורים, הפרטני והציבורי.