​​בשונה מגני נוי המצויים בתחומי יישוב, הגנים הבוטניים משמשים כמוזיאונים חיים לעולם הצמחים. בישראל הגנים משמרים את צמחיית הבר, מינים קרובים של צמחי חקלאות וכן צמחים ייחודיים ואקזוטיים. נוס על כך יש להם תפקיד מרכזי בהעלאת מודעות הציבור לצומח ובחינוך לנושאים כגון שמירת טבע, התמודדות עם צמחים פולשים ועוד.
הגנים הבוטניים משמשים מקום למחקר מדעי, ליצירת ידע ולהרחבתו, ומהווים מעבדה חיה עבור תלמידים במוסדות אקדמיים ובמוסדות חינוך אחרים. מלבד תפקידם המקצועי של הגנים הבוטניים, כמו גני נוי אחרם בתחומי יישוב, הם גם
איים של רוגע ויופי בעולמנו הרועש ומשמשים מקום לבילוי שעות הפנאי של התושבים המתגוררים סמוך אליהם.

גן בוטני באילנות

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.