​ל"נקודה ירוקה" בניר עוז חשיבות ברמה הלאומית, ולכן הוכר בשנת 2009 כגן בוטני בהתאם לחוק הגנים הבוטנים התשס"ו (22006). בגן אוסף ייחודי של צמחים 'חסכניים במים' והוא מהווה חלקת תצפית והדגמה בקנה מידה נרחב. הגן הוקם בשנת 1976 בקבוץ ניר עוז בנגב המערבי, כדי לשמש חלקת תצפית לצמחים חסכניים במים, ומשתרע על 120 דונם. במשך השנים נבחנה בו התאמתם של כ-990 מיני צמחים מאוקלמים וותיקים לתנאים של מחסור או מיעוט בהשקיה בגן הנוי. בחינה זו נעשתה בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המכונים למחקר שימושי באוניברסיטת בן-גוריון, משתלת גילת של קק"ל, משתלת ונדי, משתלת נטף ועוד. הגן היה מקור להפצה של צמחים אקזוטיים רבים חסכניים במים ועמידים למחלות, למזיקים ולתנאי גידול קשים.
לגן תרומה רבה לגינון בישראל: צמחים רבים 'חסכניים במים ובאחזקה' חדרו לעולם הגינון בארץ לאחר שנבחנו במקום, לאורך זמן. הודות למידע שהתקבל מן הגן, התאפשר לאדריכלי נוף וגננים ליצור גנים מרהיבים ועשירים בצמחיה 'חסכנית במים' ובאחזקה נמוכה. 
 המידע שנאסף בגן מפורסם הן באתר, הן במאמרים והן באמצעות הדרכות בדרכים שונות: בימי עיון או באופן פרטני. בנוסף לכך, מתקיימים בגן ימי עיון וסיורים ומנהל הגן - רן פאוקר שותף לבלוג גננים (תפוז) ומעביר את הידע שנצבר לגננים וחובבים. 
בגן הבוטני ובגן בר-הקיימא הסמוך של הקיבוץ נערכים תצפיות ומחקרים המקדמים את ענף הגינון. כך נבחנים עומק בית השורשים, עונת השתילה, השפעת החיפוי על חידור מי הגשמים, איסוף מי הנגר, אורתופדיה בעצים, סוגיות הזנה ועוד. הגן מקיים אתר פעיל להדרכת גננים ומתקיימים בו ימי עיון וסיורים.

למבקר בגן מוצע גם לבקר בגן הקיבוצי הסמוך, שמהווה גן לדוגמא. הגן מהווה סביבה ירוקה ונעימה שופעת צל, המאפשר לתושבי הקיבוץ איכות חיים. תוצאה זו מושגת בתשומות נמוכות, ותוך כדי תיעוד מלא של כל המהלכים ויישום התשומות בגן. 
ב- 54% מהגן אין מערכות השקיה.  נגזר מכך שתקציב המים שלו נמוך מאד (גם בהשוואה ליישובים בצפון הארץ). הישג מרשים זה התקבל באמצעות: איסוף נרחב של מי-נגר (330.000 מ"ק מים בממוצע לשנה), שילוב צמחים 'חסכניים במים', שנבחנו קודם לכן בגן הבוטני, בשטחי הגן. שילוב שיטות אגר-טכניות שונות המאפשרות חיסכון במים, כגון חיפוי, יצירת תשתית קרקעית, המשפרת את חידור המים והאוויר ושתילה במרחקים גדולים על-מנת ש"מספר קטן של צמחים ייהנו  יותר ממעט המים המצויים".