מדינת ישראל החלה בסגירת המרחב האווירי שלה בחודש פברואר לאור ההתפשטות של נגיף קורונה.  

למרות הסגירה הכללית ניתנה אפשרות להגעת מומחים/טכנאים על מנת שלא להפסיק את הרציפות המשקית. אין מדובר בעובדים זרים אלא בבעלי מומחיות שללא הגעתם ארצה עלול להיגרם נזק תפעולי למפעלים וקווי ייצור.

רשות האוכלוסין וההגירה אחראית להכנסתם של מומחים אלו לאחר שנקבע נוהל מסודר.  

בכל בקשה של גורם בענף החקלאות או בשרשרת הייצור, יש להפנות למר ערן שביט 
Tel: +972-3-948.58.31
Fax: +972-3-948.52.79
Mobile: +972-50-624.11.82


 

 

תקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/regulation_agri.aspxתקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים
קבלת קהל ושירותים לזמן הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/reception.aspxקבלת קהל ושירותים לזמן הקורונה
עדכוני השירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/vet_update.aspxעדכוני השירותים הווטרינריים