הנחיות לזמן משבר וירוס קורונה

לאור המצב במשק המשרד פנה לרשות האוכלוסין בבקשה לאפשר לחקלאים לבצעה ניוד מהיר בין חקלאים המעסיקים עובדים זרים כדין, זאת מאחר ולצערנו יש ענפים שירדו בפעילות באופן משמעותי כמו ענף הפרחים שהפסיק פעילות מאחר והיצוא האווירי הופסק (וגם הצריכה המקומית) ויש ענפים שהביקוש בהם גדל בגלל מחסור בפלשתינאים ו/או הצורך לעמוד בביקוש של תוצרת חקלאית לציבור.

המשרד מעריך, כי כמו שהחקלאים מגלים ערבות הדדית  במהלך השנה, בתקופה זו, על אחת כמה וכמה.

רשות האוכלוסין הבינה את הצורך, וגודל השעה, ופרסמה נוהל ניוד מיוחד לתקופת המשבר הכולל הקלות בנוהל הניוד החל בימים שבשגרה.

בהסכמת העובד, יהיה ניתן לנייד עובד גם לתקופה הקצרה מחודש, וללא הצורך לקבל אישור מראש באם הניוד לא מתבצע בתוך אותו היישוב

​הודעה על הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים בתקופת מגפת הקורונה