בהתאם להחלטתת הממשלה, על סגר כללי על שטחי הרשות הפלסטינית הוחלט כי ביום ראשון 10/1/2021 תתאפשר כניסה חד פעמית לעובדים פלסטינים בענף החקלאות למשך שבועיים לפחות.  

במהלך ימי הסגר לא תתאפשר כניסה ויציאה מישראל. בהתאם להחלטה, תתאפשר כניסה חד פעמית של הפועלים הפלסטינים בעלי היתרים כנדרש במהלך יום ראשון 10/1/2021 וישהו בארץ במשך 14 ימים ברצף לפחות. הלינה תתאפשר גם לפועלים שאין ברשותם היתר לינה קבוע.

חשוב להדגיש, שכל חקלאי/ מעסיק חייב לעמוד בתנאים שהוגדרו בתקנות שעת חירום "נגיף הקורונה החדש" - ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים.


מגדל/ מעסיק שמעוניין להמשיך להעסיק עובדים פלסטינים בעלי היתר עבודה בארץ על בסיס לינה בלבד, מוזמן להגיש פנייה חדשה באמצעות המערכת המקוונת עד יום שלישי 12/1/2021 בקישור שלהלן: https://acb-forms.egen.co.il למען הסר ספק יובהר כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020 (להלן – תקנות שעת חירום) - עדיין בתוקף, והמעסיקים נדרשים לפעול בהתאם להן.
 
להלן לשם הנוחות קישור לחוזר ראש מינהל שירות מעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בעניין חובת המעסיקים לביטוח רפואי ומתן מגורים הולמים עבור עובדים פלסטינים בעלי רישיונות לינה בתקופת הקורונה:
 
להלן גם קישור לעלון המידע לעובדים 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות
הקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hakzaa-2021.aspxהקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021