הנחיות לזמן משבר וירוס קורונה

הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה רוצה לעדכן אותך, כי ביום 5.5.2020 התקבלה החלטה בממשלת ישראל לאשר תקנות חדשות, כך שכל עובד פלסטיני המועסק בישראל באישור עבודה הכולל לינה, זכאי למגורים הולמים וביטוח רפואי על חשבון המעסיק שלו, בכל תקופת העסקתו. המעסיק רשאי לנכות עבור זכויות חדשים אלה באופן חלקי משכר העובד, וזאת בנוסף לניכויים המותרים הקבועים בדין, הכול כמפורט: