משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להביא לידיעת מעסיקי עובדים פלסטינים בענף החקלאות, כי בעקבות העלייה בתחלואה והתפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה כי החל מיום א', ה- 28.06.2020, כניסת העובדים הפלסטינים לישראל המחזיקים ברישיון עבודה בענף החקלאות תתאפשר במתכונת של לינה בישראל בלבד, למשך שלושה שבועות.
למען הסר ספק יובהר כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020 (להלן – תקנות שעת חירום) - עדיין בתוקף, והמעסיקים נדרשים לפעול בהתאם להן.
 
להלן לשם הנוחות קישור לחוזר ראש מינהל שירות מעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בעניין חובת המעסיקים לביטוח רפואי ומתן מגורים הולמים עבור עובדים פלסטינים בעלי רישיונות לינה בתקופת הקורונה:
 
להלן גם קישור לעלון המידע לעובדים
 


 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
פרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspxפרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020