שימו לב כי המשרד אינו מקבל קהל אלא במקרים מיוחדים ובהזמנה מראש. השירותים יינתנו באמצעים מקוונים או בטלפון

תשלומים מקוונים לשירותי המשרד

אגף הדיג

הגשת בקשה לרישיון דיג:
מומלץ למלא בקשה לרישיון דיג מקצועי / ספורטיבי באופן מקוון
הגשת בקשה לרישיון יבוא דגים:
לקבלת מענה על שאלות ופניות אחרות, ניתן להתקשר למוקד ההודעות של אגף הדיג הזמין 24/7 – 9432* או באמצעות המייל לכתובת: Daig@moag.gov.il

יבוא ויצוא של תוצרת צמחית וחי

השירות הניתן ליבואנים וליצואנים בנמלי הים והיבשה נמשך כסדרו, לרבות כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים. 

שירות במחוזות המשרד:
לא תתקיים קבלת קהל. מחוזות המשרד יעניקו לציבור שירותים במתכונת מצומצמת מרחוק, באמצעים טכנולוגיים:
מחוזטלפוןכתובת מייל
מחוז הנגב08-9920998/9NegevHaklaut@moag.gov.il
מחוז מרכז04-6303411haderainfo@moag.gov.il
מחוז העמקים050-6241813natig@moag.gov.il
מחוז השפלה וההר03-9559999shefelavehar@moag.gov.il
מחוז גליל-גולן04-6816100/5amira@moag.gov.il

לשכות וטרינריות

לא תתקיים קבלת קהל. הלשכות הווטרינריות תענקנה לציבור שירותים במתכונת מצומצמת מרחוק, באמצעים טכנולוגיים:
לשכה וטרינריתטלפוןכתובת מייל
גליל – גולן (ראש פינה)04-6808100
04-6808101
vetRP@moag.gov.il
גליל – מערבי (עכו)04-6489120VetAkko@moag.gov.il
העמקים (גלבוע)04-6489120VetGilboa@moag.gov.il
השרון (חדרה)

04-6303406
04-6303415

VetHadera@moag.gov.il
השפלה וההר (כנות)

08-8591533
08-8591739/22

VetKanot@moag.gov.il
הנגב (באר שבע)08-6271886 VetNegev@moag.go v.il

מערך בריאות העוף

 
יבוא/יצוא עופותIe-ofot@moag.gov.il
מרחב צפוןCristinaK@moag.gov.il
מרחב דרוםSagitN@moag.gov.il

יבוא ויצוא של בעלי חיים ומוצרים מבעלי חיים

אנו מבקשים מכלל הלקוחות להגיש בקשותיהם, פניותיהם, התייחסויותיהם לטופסי עיכוב וכדומה באמצעות הדוא"ל:
יחידהטלפוןכתובת מייל
מטה היחידה בבית דגן03-9681649/03-9688986vs-ie@moag.gov.il
נתב"ג03-9792240
vs-airport@moag.gov.il
חיפה04-8623647
VS-HAIFAPORT@moag.gov.il
אשדוד08-8565673AshdodVet@moag.gov.il
אילת08-6323054vet_eilat@moag.gov.il

 כל הפניות צריכות להיות מלוות בכל הניירת הנדרשת, תומכת, מלאה על כל פרטיה ועדכנית. כפי שנעשה עד כה, עליכם להגיש את תעודות הבריאות המקוריות המלוות את בעלי החיים והמוצרים מבעלי החיים.

הפיקוח על מזון לבעלי חיים

לא תתקיים קבלת קהל, האגף יספק לציבור שירותים במתכונת מצומצמת מרחוק, באמצעים טכנולוגיים:
השירות הניתן ליבואני מזון לבע"ח לצורך קבלת היתרים ליבוא וליצוא ולצורך אישורי מפעלים מקומיים ממשיך כסדרו על-ידי אגף הפיקוח על מזון לבע"ח בשירותים הווטרינריים, כבשגרה יש להגיש את הבקשות למייל mispo@moag.gov.il   
יחידהטלפוןכתובת מייל

אגף הפיקוח על מזון לבע"ח

רכזת

03-9681651
בימים א- ה בין השעות
13:00-08:30

mispo@moag.gov.il

anato@moag.gov.il

פיקוח על רישוי היתרי יבוא  

eldadt@moag.gov.il
ayeletle@moag.gov.il

מנהלת אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים  aniella@moag.gov.il

מכון וטרינרי

בתאום מראש, אך השירות יינתן 24/7. לבירורים, ניתן ליצור קשר:
050-6241290, או באמצעות כתובת המייל: BorisY@moag.gov.il

אגף אסטרטגיה – פיקוח מחירים, מועצות יצור, שווקים, מחירים, כלכלה רגולציה ואסטרטגיה

אורי צוק-בר 0506241128 :URIZ@MOAG.GOV.IL

מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

למרות שבמצב שנוצר אנו פועלים במתכונת מצומצמת חשוב לנו שתדעו שמדריכי שה"מ מכל ענפי החקלאות עומדים לצדיכם וגאים בהתנהלות המקצועית והאחראית שלכם ומבטיחים להמשיך ולתת לכם מענה וגב מקצועי רציף ויציב בכל הארץ ככל שיידרש  ובמסגרת המתאימה.

אל תהססו לפנות אלינו בכל בעיה שנוצרת בשטח. אנו מצדינו נמשיך לשמור על קשר טלפוני וננסה לסייע בכל אמצעי אפשרי לשמירת רציפות תפקודית שלכם גם בזמנים קשים.

מצורפת רשימת מדריכים הפועלים כיום באופן מלא:

שם פרטישם משפחהתחוםאזור פעילותטל. נייד אימייל
יצחקאברבנאלגדשדרום + מרכז050-6243972itzik.abar@gmail.com
רוניאמירמיכוןכל הארץ050-6241428Ronia@moag.gov.il  romir@shaham.moag.gov.il
עיינהבנט מדגהכל הארץ050-6241665ayanab@moag.gov.il
סבטלנהדובריניןהגנת הצומחדרום + מרכז050-6241632svety@shaham.moag.gov.il svetyd@gmail.com
יחזקאלהראשהדרים
דרום + מרכז058-6786609yechezkel84@gmail.com
ענת זיסוביץ מטעיםצפון + מרכז052-5012789annatziso@gmail.com
מוליזקסשירות שדהכל הארץ050-6241594malyz@shaham.moag.gov.il  molliesacks@gmail.com
נבותחקלאיעופותדרום + מרכז050-6241557navcha@shaham.moag.gov.il  navoth@gmail.com
ישראליוסלביץעופותצפון + מרכז050-6241566isyos@shaham.moag.gov.il
דוריתכבביה צאןכל הארץ050-6241611dorcab@shaham.moag.gov.il
נטעמורהגנת הצומחצפון + מרכז050-6241558netmor@shaham.moag.gov.il
מיקינוימטעיםכל הארץ050-6241605micnoi@shaham.moag.gov.il  mazoknoi@gmail.com
גביעדיןבקר
דרום + מרכז050-6241581gadin@shaham.moag.gov.il  gaby.adin1@gmail.com
נבילעומריירקותצפון + מרכז050-6241619omanab@shaham.moag.gov.il
שחרפינקוביץירקותדרום + מרכז054-7788465pincosha@shaham.moag.gov.il
ניצןרוטמןהדריםצפון + מרכז050-6241584nitrot@shaham.moag.gov.il
אוררםגד"שצפון + מרכז050-6243985ram_or@shaham.moag.gov.il
יחיאלשטינמץפרחיםצפון + מרכז050-6241480yechiels@shaham.moag.gov.il
טלשקולניקבקרצפון + מרכז050-4448525tal.wises@gmail.com
יאירתמריפרחיםדרום + מרכז050-6241419yatamari@shaham.moag.gov.il


לנוכח צמצום במספר העובדים יתכן כי ההמתנה תהיה ארוכה מהרגיל. אנו מבקשים את סבלנותכם.

קבלת קהל

 

 

טיוטת נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60 א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_kibutz_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60 א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
תקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/regulation_agri.aspxתקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חייםתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף – 2020
גם בימי הסגר חקלאי ישראל ימשיכו לייצר מזוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/agriculture_in_quarantine.aspxגם בימי הסגר חקלאי ישראל ימשיכו לייצר מזוןענפי החקלאות השונים נקבעו כ"ענפים חיוניים למשק" ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגר שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, מחזק את ידי חקלאי ישראל ומאמצי משרד החקלאות לדאוג שלא יחסר מזון טרי גם התקופת הסגר