חקלאות Kids - פעילויות לילדיםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/things_to_do/Pages/agrigames.aspxחקלאות Kids - פעילויות לילדים
פעילויות ביתיות עם בעלי החייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/things_to_do/Pages/with_animal.aspxפעילויות ביתיות עם בעלי החיים