במסגרת המיזם לתמיכה באתרי 'חקלאות יישובית', עורך תחום גנים בוטניים וחקלאות יישובית שבמשרד החקלאות הכשרות לרכזים ולפעילים באתרים השונים, שאליהן מוזמנים גם כלל המתעניינים בנושא (בכפוף למקום פנוי​).

המפגש התשיעי בסדרת מפגשים זו ייערך ביום רביעי - 15/01/2020, בלשכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר – רחוב שמעוני 35 בחדרה.

מיועד לעוסקים בגינות קהילתיות, בגינות לתושב ובאתרי חקלאות עירוניים יצרניים.

כנס לרכזי חקלאות ישובית ולפעילים

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
המלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/april_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​