​הכנס מיועד לעוסקים בגינות קהילתיות, בגינות לתושב ובאתרי חקלאות עירוניים יצרניים.

מוזמנים לכנס בנושא 'אתרי חקלאות יישובית',
אשר יתקיים ביום שלישי - 10 בספטמבר 2019  י' באלול תשע"ט
במרכז מורים (שד' רגר 85 באר שבע),  בחווה החקלאית - החווה של ד' (רחוב הסנהדרין 127),
ובגינת סיגלית (כיכר רחבים 1) בין השעות 9:00 - 15:30

כנס חקלאות ישובית בבאר שבע

 

 

כנס חקלאות יישובית https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Pages/Kenes_Haklaut_Yeshuvit.aspxכנס חקלאות יישובית
משרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Community_gardens.aspxמשרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיות
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.