​הכנס מיועד לעוסקים בגינות קהילתיות, בגינות לתושב ובאתרי חקלאות עירוניים יצרניים.

מוזמנים לכנס בנושא 'אתרי חקלאות יישובית',
אשר יתקיים ביום שלישי - 10 בספטמבר 2019  י' באלול תשע"ט
במרכז מורים (שד' רגר 85 באר שבע),  בחווה החקלאית - החווה של ד' (רחוב הסנהדרין 127),
ובגינת סיגלית (כיכר רחבים 1) בין השעות 9:00 - 15:30

כנס חקלאות ישובית בבאר שבע

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
המלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/april_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​