במסגרת המיזם לתמיכה באתרי 'חקלאות יישובית', עורך תחום גנים בוטניים וחקלאות יישובית שבמשרד החקלאות
הכשרות לרכזים ולפעילים באתרים השונים, שאליהן מוזמנים גם כלל המתעניינים בנושא (בכפוף למקום פנוי). 

המפגש השביעי בסדרת מפגשים זו ייערך ביום שני - 24/06/19, בגינה הקהילתית ברחוב גפן 25 חריש.


 

 

כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/kenes_beersheva.aspxכנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
משרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Community_gardens.aspxמשרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיות
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.