במסגרת המיזם לתמיכה באתרי 'חקלאות יישובית', עורך תחום גנים בוטניים וחקלאות יישובית שבמשרד החקלאות
הכשרות לרכזים ולפעילים באתרים השונים, שאליהן מוזמנים גם כלל המתעניינים בנושא (בכפוף למקום פנוי). 

המפגש השביעי בסדרת מפגשים זו ייערך ביום שני - 24/06/19, בגינה הקהילתית ברחוב גפן 25 חריש.


 

 

תפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/landscaping_coordinators.aspxתפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשות
ניהול סיכונים במשאב העצים העירוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Tree_Risk_Management.aspxניהול סיכונים במשאב העצים העירוני
כנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/Agriculture_Conference9.aspxכנס לרכזי "חקלאות יישובית" ולפעילים - מפגש תשיעי