המלצות גינון חודשיות

מאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​

​​חודש נובמבר הוא חודש סתווי מובהק. במהלך חודש זה מתרחש המעבר מן הסתיו אל החורף, ובדרך כלל מתרחשת ירידה בטמפרטורה ובמשך שעות האור ועליה בכמות המשקעים. כחודש מעבר, נובמבר מתאפיין בשונות גדולה במהלך החודש וכן בין השנים, לכן כדאי כבר להכין את המגפיים, אבל עדיין לא לאפסן את הסנדלים.


המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמבר

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
המלצות לגינה קהילתית - חודש מאיhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/may_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש מאימאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​