מאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​

​חודש מאי בארץ ישראל הוא חודש המעבר בין האביב לקיץ. כבכל תקופת מעבר צפויים להיות בו ימים חמים וגם קרירים יותר ולעיתים נדירות אף ייתכן גשם. בהתאם לאזור בארץ, לטמפרטורה ולכמות המשקעים בחורף, ניתן למצוא בחודש זה הן אוכלוסיות עשביית חורף והן עשביית קיץ הנובטת על סמך מים שאריתיים בקרקע. הטמפרטורות לרוב נוחות, דבר המתאים לגידול רוב צמחי התרבות, לצמחים הרב שנתיים )שיחים, עצים( ולירקות קיץ.

המלצות לגינה קהילתית - חודש מאי

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
המלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/april_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש אפרילמאת שי שחל – יועץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במיזם חקלאות יישובית​ תודה לליאור אברהם, אלעד טנא וצפריר גל, שעברו על הדפון והערותיהם עזרו לשפרו עריכה מקצועית: אביגיל הלר​
תפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/landscaping_coordinators.aspxתפקיד רכזי הגינון הקהילתי ברשות