סיפור מפה המתאר את החקלאות הישראלית ואת פעילותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דרך המיפוי הנעשה ביחידות השונות של המשרד.

​​"סיפור מפה" הוא יישום המאפשר להציג מסר, תופעה או פעילות מסוימת. סיפור המפה "מיפוי החקלאות בישראל" מציג את צדדיה המגוונים של החקלאות בישראל ואת פעילות היחידות השונות במשרד דרך המיפוי שנעשה בעשרים השנים האחרונות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יחידות כגון פקיד היערות, האגף לשימור קרקע וניקוז, הרשות לתכנון, השירותים להגנת הצומח, אגף הדיג ועוד משתמשות בצורה שוטפת במערכת המידע הגיאוגרפית כדי לצרוך ולייצר מידע גיאוגרפי המסייע להן בעבודתן. חלק מתוצרים אלה מוצג בסיפור מפה זה.

בין הנושאים המופיעים ניתן למצוא מידע על גידולים חקלאיים, מבני בע"ח, מרעה, חקלאות ימית, שמורות יער, עצי מורשת, סוגי קרקעות, ניטור מזיקים, אקלים ותיירות חקלאית.

 

לחץ על התמונה כדי לחשוף את המפה:

סיפור מפה - החקלאות הישראלית

 

 

פרס על שיתוף מידע גיאוגרפי ניתן לנציג משרד החקלאות בכנס GIShttps://www.moag.gov.il/subject/gis/publication/Pages/gis_conference.aspxפרס על שיתוף מידע גיאוגרפי ניתן לנציג משרד החקלאות בכנס GIS
אתר המפות של משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Atar_mapot_misrad_hachklaut.aspxאתר המפות של משרד החקלאותאתר המציג עבודות ופרויקטים של יחידות המשרד בתחום המיפוי.
שכבות המשרד באתר המפות הממשלתיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Shchavot_merkaziot.aspxשכבות המשרד באתר המפות הממשלתישכבות מרכזיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המופיעות באתר המפות הממשלתי של מרכז מיפוי ישראל.