שנים רבות הורגלנו לשמוע על האיכר שמעבד את אדמתו, אך היום, מפתחים במשרד החקלאות גישה חדשה על פיה עיבוד הקרקע צריך להיות מינימאלי ובמקומו יוכנסו שיטות חלופיות שיעשירו את הקרקע וישביחו אותה.

התנהגויות של הטבע כרוח, גשם, מידת שיפוע הקרקע וכדומה, גורמות לכך שהקרקעות בישראל נסחפות ופשוט נעלמות. מדי שנה אנו מאבדים כמויות גדולות של קרקע, שלא ניתן להשיבן, ועמן את האפשרות לגדל עליהן גידולים חקלאיים. לדוגמא, סחיפת אדמה בעובי של מילימטר אחד בלבד מביא להפחתה של קילו ביבול החיטה שניתן לגדל בדונם קרקע מדי שנה, אך מילימטר הוא רק ההתחלה. חלקים רבים של הקרקע הנסחפת מהווים את העידית של הקרקע עבור החקלאים, ועמה הם מאבדים גם את חומרי הדישון. יתרה מכך, סחיפת הקרקע מגבירה את זיהום הסביבה ומכבידה על מערכות הניקוז, אליהן מגיעה הקרקע הנסחפת. אופן עיבוד האדמה המסורתי, ובעיקר החריש, מהווים גם הם גורמים עיקריים לתופעה זו.

הרצון לעצור את דלדול הקרקע, וכן לשפר ולשבח אותה עבור דור העתיד, הביאו ליצירתה של הגישה החדשנית הנקראת "חקלאות משמרת". במשרד החקלאות טוענים כי עיבוד הקרקע החקלאית באופן הראוי יסייע לנו בשמירה על משאבי טבע יקרים ויצור לנו רווח סביבתי עצום בשמירה על איכות מקורות המים, במיתון הטמפרטורות וברבדים נוספים.

משמעותה של הגישה היא מעבר לניהול הסביבה. החקלאי מנהל את סביבתו ופועל בדרכים שיסייעו לקרקע להתמודד עם התופעות השונות הפוקדות אותה ויעשירו אותה. מדובר בשינויים בשיטות הזריעה, החריש וההדברה וכן, שימוש נרחב בחומרים אורגניים. ברמת החריש למשל, במקום לבצעו באופן תדיר, על פי הגישה החדשה הוא יבוצע אחת למספר שנים ובדרכים מסוימות שלא יגרמו לסחף.

 

על מנת ליישם חקלאות משמרת, שוקדים באגף לשימור קרקע וניקוז, על מחקר בנושא, על פיתוח ידע וכלים, על התאמת האמצעים הטכנולוגיים הקיימים וכן יצירת אמצעים טכנולוגים חדשים. אחד האתגרים הוא ההתמודדות עם ההבדלים בכל אזור גיאוגרפי, המחייב התאמה של אופן הטיפול באדמה לאקלים, למבנה הטופוגרפי ולמשתנים נוספים. לשם פיתוח הידע בנושא באופן רחב והטמעתו בקרב החקלאים, נעשית כיום עבודה רבה של פיתוח אמצעי הדרכה ושילובם בעבודה החקלאית.

להמשך

מניעת סחף קרקע

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים