הדברה משולבת

המעבר מהדברה כימית "קונבנציונאלית" לממשק של הדברה משולבת, הכוללת הדברה ביולוגית וכימית, הינו מהלך עיקרי בתחום הגנת הצומח שמטרתו לאפשר התמודדות מושכלת נגד פגעים בגידולים חקלאיים, תוך הפחתת השימוש בתכשירי הדברה בתוצרת החקלאית.

יישום המעבר להדברה משולבת מושתת על תהליך רב-שנתי אשר השותפים העיקריים בו הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכמובן החקלאים בשטח. המשרד פועל לעידוד מעבר החקלאים לשיטות הדברה מסוג זה באמצעות מתן תמיכות כספיות, הדרכת החקלאים בשטח וקיום מחקר בנושא. 

 

גלריית תמונות - תנשמות כמדבירות ביולוגיותhttps://www.moag.gov.il/subject/green_agri/hadbara_biolg/Pages/galeryat_tmunot_tinshamot.aspxגלריית תמונות - תנשמות כמדבירות ביולוגיות
הדברה ביולוגית באמצעות תנשמותhttps://www.moag.gov.il/subject/green_agri/hadbara_biolg/Pages/hadbara biologit.aspxהדברה ביולוגית באמצעות תנשמות
פרויקט הזבוב העקר להדברת זבוב הים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/subject/green_agri/hadbara_biolg/Pages/hazvuv haakar.aspxפרויקט הזבוב העקר להדברת זבוב הים התיכון