אנרגיה חלופית

​בישראל ובעולם גוברת הדרישה לאנרגיות מתחדשות. אחד התחומים המתפתחים הינו ניצול אנרגיית השמש. החלטות הממשלה ופעילות משרדי הממשלה השונים מובילים במשנה מרץ להגדלת שיעור האנרגיות החלופיות מתוך היקף ייצור האנרגיה הכולל בישראל.