פיתוח חקלאות בת קיימא

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוביל בשנים האחרונות מדיניות תכנון, ניהול, ביצוע והערכה, המבוססת על התפיסה המכירה בחשיבות שימור, ניהול ופיתוח החקלאות והמרחב הכפרי, מתוך מחויבות לפיתוח בר קיימא.

לחץ כאן
אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא. רענן אמויאל