משרד החקלאות נותן מענקים לחקלאים שמקדמים תועלות אקולוגיות

משרד החקלאות מקדם תוכנית "חקלאות בשירות הסביבה", במסגרת זו מוגדרים מחדש אזורי עדיפות לאומית על פי החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות...

משרד החקלאות מקדם תוכנית "חקלאות בשירות הסביבה", במסגרת זו מוגדרים מחדש אזורי עדיפות לאומית על פי החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, כאשר אחד הקריטריונים הינו תועלות אקולוגיות -  שיקולי איכות הסביבה לצד שיקולים חקלאיים והתיישבותיים.


אזורים שיעמדו בקריטריונים יקבלו מענקים ממשרד החקלאות.

 

הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות קובע מפת עדיפויות לאומית לפי שלושה קריטריונים: אספקת תוצרת חקלאית, פוטנציאל פריסת ההתיישבות באזור ותועלת אקולוגית. הצו קובע מפה המחלקת את ישראל ל- 15 תתי אזורים שידורגו לפי רמות א', ב' ו-ג'. הדירוג נקבע לפי שלושת הקריטריונים לעיל.

 

משרד החקלאות מגבש בימים אלה את הקריטריונים והעקרונות לקבלת מענקים על פי התועלות האקולוגיות, ביניהם: שמירה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות, שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע וקיצוץ גזם במקום שריפתו.

 

לאור התכנית, יקדם המשרד תועלות אקולוגיות באמצעות מתן מענקים לחקלאים בתחומים מגוונים. בין השאר, יתמוך המשרד בנטיעות מטעים והדרים, כחלק מקידום השמירה על השטחים הפתוחים; המשרד יתמוך ברכישת כלים לריסוק גזם, על מנת למנוע את הצורך בביצוע שריפות גזם; יינתנו מענקים לרכישת מיכון מיוחד לעיבוד האדמה, לשם שמירה על מקורות המים ומשאבי הטבע ולרכישת מיכון לגידולי שדה ומטעים, לשם השמירה על השטחים הפתוחים.

 


לפרטים נוספים