מייעלים את השימוש החקלאי במים

חקלאות ישראל מייצרת ומספקת מזון טרי ואיכותי, תורמת לפיתוח הפריפריה, שומרת על ריאות ירוקות, מפתחת נוף ומרחב כפרי תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה. משרד החקלאות פועל למען חיסכון במים ומעבר לשימוש במי קולחין ומים שוליים במשך שנים רבות...

ישראל שוכנת באזור הסוּבּטרוֹפּי של המזרח התיכון, ובהתאם מאופיינת בשתי עונות, עונה חמה ויבשה ועונה קרירה וגשומה. ברוב חלקי הארץ, מהמרכז וצפונה, יורדים מדי שנה בממוצע כמות של למעלה מ- 400 מ"מ בשנה בעוד שמדרום לבאר שבע יורדים פחות מ- 200 מ"מ בשנה. גם באזורים הגשומים ביותר של ישראל לא ניתן לקיים חקלאות משגשגת בכל ימות השנה ללא השקיה. מאידך, מצאי המים השפירים הקיים בישראל לא יכול לספק את כל צרכי הציבור, התעשייה והחקלאות.

פעולות המשרד בנושא ייעול השימוש במים באות לידי ביטוי במחקר, תכנון החקלאות הישראלית, הדרכת החקלאים בפועל וכן, הענקת תמיכות תקציביות לשם שיפור דרכי העבודה בחקלאות, כך שיביאו לחסכון בשימוש במים. לאורך השנים חלה ירידה משמעותית בשימוש במים שפירים בחקלאות, זאת לצד עלייה בשימוש במים שוליים ומי קולחין וכל זאת, תוך שמירה על התפתחות מתמדת בייצור החקלאי. נכון להיום כ- 55% מהמים המשמשים את החקלאות הישראלית הם מים שוליים. התועלת המיידית מהשבת מים לחקלאות היא לא רק ביכולת לקיים חקלאות יצרנית אלא גם בשמירה על איכות הסביבה.

 

בין השנים 1950 ל- 2006 גדל השימוש במים בישראל פי 4 בלבד בעוד שתפוקת ענפי הצומח גדלה פי 21.2! נתון זה מלמד על התפתחות החקלאות לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, תוך התייעלות מתמדת בשימוש במים. כמו כן, לאורך השנים נכרת מגמת ירידה מתמדת של השימוש במים שפירים בחקלאות כך שבשנת 1980 נעשה שימוש בכ- 1,200 מיליון מ"ק מים שפירים בחקלאות ובשנת 2006 הגיעה כמות המים השפירים בחקלאות לפחות מ- 600 מיליון מ"ק, כלומר ירידה במחצית הכמות! לעומת זאת, ניכרת עלייה בשימוש במים השוליים ומי הקולחין לאורך השנים. לדוגמא, בשנת 1970 נעשה שימוש בכ- 100 מיליון מ"ק מים שוליים בחקלאות וכמעט לא נעשה כל שימוש במי קולחין. בשנת 2005, לעומת זאת, השתמשה החקלאות הישראלית בכ- 300 מיליון מ"ק מי קולחין וקרוב ל- 600 מיליון מ"ק מים שוליים.

 

על מנת להגיע להישגים אלו ולהמשיך לפתחם, פועלים במשרד, כאמור, במספר רבדים שונים. במסגרות המחקר נבדקות דרכי השימוש הנכונות והעדיפות במי קולחין ומים שוליים, מפתחים כלים וטכנולוגיות מתקדמות שמטרותיהן, בין היתר, לאפשר שימוש יעיל במים ולאפשר השקיה ממוקדת על פי צורכי הצמחים ומתבצעים מחקרים נוספים רבים.

 

לצד עבודת המחקר מתבצעת עבודת ההדרכה המסייעת בהטמעת פתרונות מהמחקר בשטח. בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) שבמשרד החקלאות פועלים מדריכים מקצועיים המקיפים את כלל ענפי החקלאות ומדריכים את החקלאים ישירות. המדריכים פזורים בכלל מחוזות המשרד והם מנחים את החקלאים כיצד יש להשתמש במים, מפתחים שיטות לשימוש חסכוני ביחד עם אנשי המחקר במשרד וכן, מעניקים מידע והכוונה אודות אזורי הגידול העדיפים, עונות הגידול וכדומה. 

 

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים