• ​ערך התפו​​​קה החקלאית הסתכמה בשנת 2016 בכ-30 מיליארד ₪. בשנת 2010, הסתכמה התפוקה החקלאית ב-28.4 (ערך ריאלי).
 • בשנת 2015 סך הייצוא הסתכם ב- 4.6 מיליארד ₪, שהיוו כ- 16% מכלל ערך התפוקה החקלאית, לעומת זאת, בשנת 2010 - 5.6 מיליון ₪ מתוך 28.4 מיליון ₪ המהווים 20% (ערכים ריאליים).
 • התפוקה החקלאית בישראל עלתה בשנים מ- 24.7 מיליארד ₪ בשנת 2005 ל- 28.5 מיליארד בשנת 2010 ול-  29.5 מיליארד ₪ בשנת 2015. שיעור הגידול בתפוקה החקלאית בשנים 2005 - 2015 הוא כ-19% (ועלייה של 4% בין השנים 2010 ל- 2015). למעלה מ- 15% מהיקף היצור מיועד לשוקי היצוא, בשנת 2015 ערך יצוא התוצרת החקלאית הטרייה עמד על 4.6 מיליארד ₪. בשנת 2010 למעלה מ- 20% מן התוצרת יועדה לייצוא.
 • ישראל מייצאת בעיקר תוצרת צמחית, כדוגמת: תמרים, פלפלים, אבוקדו, גזר, פרחים, צמחי תבלין ועוד. בתוך כך, סך ייצוא הפירות (כולל הדרים) בשנת 2015, נאמד על 1.77 מיליארד ש"ח. לעומת זאת, בשנת 2010, 1.67 מיליארד ₪, כלומר, נרשם גידול של 6% ביצוא הפירות בין השנים.
יצוא ירקות ופירות נבחרים עיקריים מישראל, ערכים ריאליים במיליוני ₪ 2015=100 (בין 2015 ל-2010): ​ 


20102015​
תפוחי אדמה326​261
גזר215267
פלפל821438
אבוקדו294398
רימונים97134
תמרים250419
מנגו65105

 • חקלאות ישראל נחלקת לשני ענפים עיקריים: ענפי צומח (כ- 60%) וענפי בעלי חיים (כ- 40%). בתוך כך, ענפי החקלאות בהם ערך הייצור הוא הגבוה ביותר המובילים הם גידולי פירות וירקות וענפי העופות והבקר, הכוללים עופות ובקר לבשר, חלב וביצים. משקלם של ענפים אלו בערך הייצור החקלאי בשנת 2015: פירות– 24%, ירקות, תפו"א ומקשה– 20% , עופות– 19%, בקר– 15%, נוי זרעים וייעור 6%, גידולי שדה 8% ושונות 6%. התוצר החקלאי במונחי "שער המשק" עומד על כ- 29.5 מיליארד ₪. בשנת 2010 החלוקה הייתה ללא שינוי מהותי.
 • 72,000 עובדים בענפי החקלאות בתעסוקה ישירה (כ-21,000 מהם עובדים זרים מתאילנד), בנוסף להם מועסקים עוד כ- 170,000 עובדים ישראלים בייצור תשומות חקלאיות ובלוגיסטיקה המסייעת לפעילות החקלאית. לעומת זאת, בשנת 2010 היו 78,000 אלף עובדים, כאשר 22,000 אלף היו מתאילנד.

 • הי​​קף השטח המעובד הנו כ- 4.1 מיליון דונמים. בשנת 2010 הנתונים היו זהים.
 • בשנת 2015 נעשה שימוש בחקלאות בכ- 1.15 מיליארד קוב מים, מתוכם כ- 458 מיליון מ"ק מים שפירים וכ- 700 מיליון מ"ק מים שוליים (60%). מים שוליים הם מים שאינם שפירים - מי קולחין, מים מליחים וכדומה. לעומת זאת, בשנת 2010 נעשה שימוש ב- 1.1 מיליארד קוב מים, מתוכם 476 מ"ק שפירים מתוכם 624 מים שוליים (57%).
 • התוצר החקלאי בישראל מהווה כ-1.1% מתוצר המשק הגולמי. לעומת זאת, בשנת 2010 עמד על 2% במחירים השוטפים.
 • נכון להיום, ההתיישבות הכפרית פרוסה במרחבי מדינת ישראל על כל גווניה וצורותיה, קיבוץ, מושב עובדים, מושב שיתופי, ישוב קהילתי או ישוב כפרי אחר. כ- 70% מן הישובים הכפריים נמצאים בפריפריה. ההתיישבות יצרה ערכים ומאפיינים של מורשת, היסטוריה, נוף וערכים בין אדם לאדמתו. החקלאות תורמת לשמירת השטחים הפתוחים, טיפוח סביבה, טבע ונוף.
 • כיום במדינת ישראל 919 ישובים חקלאיים, מתוכם קיימים 443 מושבים המהווים 48% מסך ההתיישבות החקלאית ו- 266 קיבוצים המהווים 29% מסך הישובים החקלאיים. במושבים חיים 295 אלף תושבים, לעומת 150 אלף תושבים אשר מתגוררים בקיבוצים.
 • התוצרת החקלאית מיוצאת לשווקים באירופה, ברוסיה, באמריקה ולארצות המזרח הרחוק. בשנת 2010 שווקו לאותם שווקים.