​​​
  • סך השטח החקלאי עומד על 4.2 מיליון דונם מתוכם לפחות 1.5 של גידולי שלחין ולכל היותר 2.7 מיליון דונם של גידולי בעל.
  • הגידולים הצמחיים היוו כ - 59 אחוזים מערך התפוקה, וגידולי בעלי החיים היוו כ - 41 אחוזים מערך התפוקה.
  • ​​​ערך התפוקה החקלאית הכוללת עמד על כ-30.5 מיליארד ₪, עלייה של 2 אחוזים בהשוואה ל-2017. 
  • ישראל מספקת לעצמה (מיצור מקומי) את רוב התוצרת הטרייה, צמחית ומן החי לרבות- פירות, ירקות, ביצים, עופות, חלב ועוד. ​
  • ע​​רך היצוא החקלאי עמד כל 4.4 מיליארד ₪, ירידה של 6.9 אחוזים.
  • ה​​​אספקה ברוטו לנפש של פירות וירקות טריים עומדת על 220 ק"ג לנפש בשנה.
  • בש​​​נת 2017 הועסקו 77 אלף עובדים בחקלאות, מרבית המועסקים הינם שכירים ישראלים, לאחריהם- עובדים זרים, פלסטינים, עצמאים וחברי קיבוץ (25, 24, 15, 10 ו-3 אלפי עובדים בהתאמה). 
  • בשנת 2017, הכיר המשרד בענף הקנביס כענף חקלאי, מתוך כך ועל פי תחשיבי המשרד, עלות הקמה של חוות קנביס עומד על בין 1.5 מיליון ₪ ל-2 מיליון ₪ לדונם. הדונם השני יעלה כ- 90% מהסכום, השלישי והרביעי כ- 80% ממחיר זה. עוד עולה, כי בהנחה שהמגדל ימכור גרם קנביס בעשרה שקלים, התשואה לגידול קנביס רווחית רק כאשר יהיו בבעלות המגדל מ- 4 דונם ומעלה. ישנם כיום שבעה מגדלים ב- 5 אתרי גידול ו- 7 אתרי ריבוי.


agri_erea.png
​​​​​​​​​
מקור הנתונים: למ"ס; עיבוד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר


חקלאות ישראל נחלקת לענפי צומח (כ- 60%) וענפי בעלי חיים (כ- 40%). ישראל מספקת לעצמה (יצור מקומי) את רוב רובה של התוצרת הטרייה, צמחית ומן החי, לרבות: פירות, ירקות, ביצים, עופות, חלב ועוד. 


 60 אחוזים מהמים לחקלאות בישראל הינם מים שאינם ראויים לצריכה ביתית.​​

צריכת מים בחקלאות לפי סוגי מים (1970 - 2017)​
zrichat_maim.png
מקור הנתונים: למ"ס  2017 ; מתוך: "פוטנציאל שיווק ופוטנציאל תכנון יח"ד במועצות האזוריות, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הערה: ללא ישובים גדולים וללא ישובים מוסדיי​

ענפי החקלאות בהם ערך הייצור הוא הגבוה ביותר המובילים הם גידולי פירות וירקות וענפי העופות והבקר, הכוללים עופות ובקר לבשר, חלב וביצים. משקלם של ענפים אלו בערך הייצור החקלאי בשנת 2018: פירות– 27%, ירקות, תפו"א ומקשה– 19% , עופות– 20%, בקר– 15%, נוי זרעים וייעור 6%, גידולי שדה 7% ושונות 6%.​​

tamhil.png


ערך הייצוא החקלאי עמד על 1.19 מיליארד דולר בשנת 2017 ,לעומת 1.15 מיליארד דולר בשנת 2016 ,עלייה של
3.2%.​​​
​ישראל מייצאת בעיקר תוצרת צמחית, כדוגמת: תמרים, פלפלים, אבוקדו, גזר, פרחים, צמחי תבלין ועוד.​
התוצרת החקלאית מיוצאת לשווקים באירופה, ברוסיה, באמריקה ולארצות המזרח הרחוק. ​

​​72,000 עובדים בענפי החקלאות בתעסוקה ישירה (כ-21,000 מהם עובדים זרים מתאילנד), בנוסף להם מועסקים עוד כ- 170,000 עובדים ישראלים בייצור תשומות חקלאיות ובלוגיסטיקה המסייעת לפעילות החקלאית.

בשנת 2015 נעשה שימוש בחקלאות בכ- 1.15 מיליארד קוב מים, מתוכם כ- 458 מיליון מ"ק מים שפירים וכ- 700 מיליון מ"ק מים שוליים (60 אחוזים). מים שוליים הם מים שאינם שפירים - מי קולחין, מים מליחים וכדומה. 

התוצר החקלאי בישראל מהווה פחות מ- 1.5אחוזים מתוצר המשק הגולמי.

נכון להיום ההתיישבות הכפרית פרוסה במרחבי מדינת ישראל על כל גווניה וצורותיה, קיבוץ, מושב עובדים, מושב שיתופי, ישוב קהילתי או ישוב כפרי אחר. כ- 70 אחוזים מן הישובים הכפריים נמצאים בפריפריה. ההתיישבות יצרה ערכים ומאפיינים של מורשת, היסטוריה, נוף וערכים בין אדם לאדמתו. החקלאות תורמת לשמירת השטחים הפתוחים, טיפוח סביבה, טבע ונוף.

כיום במדינת ישראל 919 ישובים חקלאיים, מתוכם קיימים 451 מושבים המהווים 49 אחוזים מסך ההתיישבות החקלאית ו- 268 קיבוצים המהווים 29 אחוזים מסך הישובים החקלאיים. 

ישובים כפריים וחקלאיים:

yeshuvim.JPG


 
ב- 40 השנים הבאות נצטרך לייצר יותר מזון מהכמות שנצרכה מאז האדם הראשון ועד היום(!!).

​​ב- 1955 ייצר חקלאי אחד בישראל מזון עבור 15 תושבים. כיום חקלאי אחד בי​​שראל מייצר מזון עבור למעלה מ- 100 תושבים.
​​​​
בשנת 1950 יצור המזון העולמי מדונם אחד האכיל 1.7 אנשים, בשנת 2000, 4.2 אנשים ובשנת 2050 יצטרך להאכיל 7 אנשים.​​​