​​​​​​​​​ חקלאות ישראל נחלקת לענפי צומח (כ- 60%) וענפי בעלי חיים (כ- 40%). היקף השטח המעובד הנו כ- 4.1 מיליון דונמים. ישראל מספקת לעצמה (יצור מקומי) את רוב רובה של התוצרת הטרייה, צמחית ומן החי, לרבות: פירות, ירקות, ביצים, עופות, חלב ועוד. 

 
ב- 40 השנים הבאות נצטרך לייצר יותר מזון מהכמות שנצרכה מאז האדם הראשון ועד היום(!!).

​​ב- 1955 ייצר חקלאי אחד בישראל מזון עבור 15 תושבים. כיום חקלאי אחד בי​​שראל מייצר מזון עבור למעלה מ- 100 תושבים.
​​​​
בשנת 1950 יצור המזון העולמי מדונם אחד האכיל 1.7 אנשים, בשנת 2000, 4.2 אנשים ובשנת 2050 יצטרך להאכיל 7 אנשים.

 60% מהמים לחקלאות בישראל הינם מים שאינם ראויים לצריכה ביתית.​​

ערך הייצור החקלאי הסתכם בשנת 2016 בכ- 30 מיליארד ₪. ​ בשנת 2015 סך הייצוא הסתכם ב- 4.6 מיליארד ₪, שהיוו כ- 15% מכלל ערך הייצור החקלאי.

שיעור הגידול בייצור החקלאי בשנים 2005 - 2015 הוא כ-19%, זאת על אף תנאי מזג אוויר קשים, מחסור מתמשך במים והעובדה ש-2/3 משטח מדינת ישראל הוא מדברי. 

ענפי החקלאות בהם ערך הייצור הוא הגבוה ביותר המובילים הם גידולי פירות וירקות וענפי העופות והבקר, הכוללים עופות ובקר לבשר, חלב וביצים. משקלם של ענפים אלו בערך הייצור החקלאי בשנת 2015: פירות– 24%, ירקות, תפו"א ומקשה– 20% , עופות– 19%, בקר– 15%, נוי זרעים וייעור 6%, גידולי שדה 8% ושונות 6%.​​

למעלה מ- 15% מהיקף היצור מיועד לשוקי היצוא, בשנת 2015 ערך יצוא התוצרת החקלאית הטרייה עמד על 4.4 מיליארד ₪, כאשר היצוא החקלאי הכולל של התוצרת הטרייה היווה פחות מ-  2% מסך היצוא של מדינת ישראל.

ישראל מייצאת בעיקר תוצרת צמחית, כדוגמת: תמרים, פלפלים, אבוקדו, גזר, פרחים, צמחי תבלין ועוד.​
התוצרת החקלאית מיוצאת לשווקים באירופה, ברוסיה, באמריקה ולארצות המזרח הרחוק. ​

​​72,000 עובדים בענפי החקלאות בתעסוקה ישירה (כ-21,000 מהם עובדים זרים מתאילנד), בנוסף להם מועסקים עוד כ- 170,000 עובדים ישראלים בייצור תשומות חקלאיות ובלוגיסטיקה המסייעת לפעילות החקלאית.

בשנת 2015 נעשה שימוש בחקלאות בכ- 1.15 מיליארד קוב מים, מתוכם כ- 458 מיליון מ"ק מים שפירים וכ- 700 מיליון מ"ק מים שוליים (60%). מים שוליים הם מים שאינם שפירים - מי קולחין, מים מליחים וכדומה. 

התוצר החקלאי בישראל מהווה פחות מ- 1.5% מתוצר המשק הגולמי.

נכון להיום ההתיישבות הכפרית פרוסה במרחבי מדינת ישראל על כל גווניה וצורותיה, קיבוץ, מושב עובדים, מושב שיתופי, ישוב קהילתי או ישוב כפרי אחר. כ- 70% מן הישובים הכפריים נמצאים בפריפריה. ההתיישבות יצרה ערכים ומאפיינים של מורשת, היסטוריה, נוף וערכים בין אדם לאדמתו. החקלאות תורמת לשמירת השטחים הפתוחים, טיפוח סביבה, טבע ונוף.

כיום במדינת ישראל 919 ישובים חקלאיים, מתוכם קיימים 443 מושבים המהווים 48% מסך ההתיישבות החקלאית ו- 266 קיבוצים המהווים 29% מסך הישובים החקלאיים. במושבים חיים 295 אלף תושבים, לעומת 150 אלף תושבים אשר מתגוררים בקיבוצים.