לפניכם כר מידע רחב אודות עצים - עובדות, מאמרים מגוונים ועוד.

אילו עצים נמצאים בסביבתנו? כיצד הם מטופלים? איך מתמודדים עם שריפות עצים? מה אנחנו מרוויחים מנוכחות עצים בסביבה שלנו? איך הם משפיעים על איכות האוויר שאנו נושמים ועל ערך הבית שלנו?


 

 

רוצים לדעת כמה שווה העץ שליד ביתכם?https://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Facts_and_Tips_on_Trees/Pages/shovi_ez.aspxרוצים לדעת כמה שווה העץ שליד ביתכם?