העץ: ושינגטוניה חסונה - Washingtonia robusta; ושינגטוניה חוטית - W. filifera

האתר: כביש הכניסה הישן לבית הספר "מקווה ישראל", בצד צפון, המוביל משער ירושלים לרחבת בית הכנסת (השער סגור למכוניות, אך פתוח להולכי רגל).

גיל העצים: 83 שנה - השדרה ניטעה בשנת 1921.

גובה הצמרת: ושינגטוניה חסונה: כ-25-30 מ'; ושינגטוניה חוטית: כ-12-14 מ'.

קוטר הגזע בגובה של 1 מ': ושינגטוניה חסונה: כ-30 ס"מ; ושינגטוניה חוטית: כ- 70 ס"מ.


שדרת דקלי הוושינגטוניה היא אחד מהסמלים הבולטים של בית הספר החקלאי מקווה ישראל, שהקים קרל נטר בשנת 1870.
ואכן, בדפי המידע, המופצים למטייל במקווה ישראל, מופיע תצלומן של ארבע ושינגטוניות חוטיות, שניטעו מאוחר יותר בחזית הדרומית של בית הכנסת, ומתוארת שדרת הדקלים: "מסמלי מקווה ישראל. השדרה המובילה משער ירושלים לרחבת בית הכנסת ניטעה בשנת תרפ"א (1921).

קדמו לשדרה זו - שדרת עצי תות ששימשו לגידול תולעי משי, ושדרת עצי אזדרכת שניטעו עוד בתקופת קרל נטר".

שדרות מעין אלה הן שרידים לניסיונות אקלום של עצים אקזוטיים בראשית המאה, וכזו היא גם השדרה הוותיקה, וכנראה הראשונה, שניטעה בארץ בשנת 1912, לאורך הדרך מעתלית לתחנת הניסיונות של אהרון אהרונסון, על פי עדות אישית של אחותו, רבקה אהרונסון, שעבדה עמו בחוות הניסיונות.


מקור הזרעים הראשון הובא, ככל הנראה, על ידי אהרון אהרונסון, וממנו הופץ למקווה ישראל, ומשם למקומות אחרים בארץ.

להמשך הסיפור
שדרת הדקלים

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים