תחת נושא זה תמצאו את כל שבאפשרותכם לעשות על מנת להגן על העצים שסביבכם: פקודת היערות, כתובת לפניות ציבור, אנשי הקשר הממונים על טיפול בעצים ועוד.


יחידת פקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבצעת פעילות ענפה במיוחד להגנה על עצי ארצנו. היחידה מקבלת פניות של אזרחים החוששים לגורלם של עצי השכונה שלהם, שעומדים להיגזם או להיכרת. פקיד היערות בודק האם הדבר נעשה עם ההיתרים הנדרשים ובמידה ואין כך הדבר,  פועל פקיד היערות לעצירת הפעילות ולהגנה על העצים. 

 

המדריך לעצי הרחוב בישראלhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Protection_of_trees/Pages/madrich_azey_rechov.aspxהמדריך לעצי הרחוב בישראל
עצים בוגריםhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Protection_of_trees/Pages/old_trees.aspxעצים בוגריםעצים בוגרים בישראל
פקודת היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Protection_of_trees/Pages/pkudat hayearot.aspxפקודת היערות
עצים מוגניםhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Protection_of_trees/Pages/Protected_trees.aspxעצים מוגנים