רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
עדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015https://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/tichnun_bniya_2015_update.aspxעדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015עדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015