הגנת עצים בתהליכי תכנון (תיקון 89)

העצים הפכו לאחד מבין יתר הנושאים לבחינה במסגרת איסוף נתוני הרקע לתכנון ובכך שופר מעמדם לעין ערוך לעומת המצב הקודם. השוני עם אישור תיקון 89 לחוק, הוא מידת ההתחשבות בעצים בוגרים קיימים במכלול השיקולים התכנוניים, אשר קודם לתיקון לחוק, יוחסה להם חשיבות מופחתת.


 

 

הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/hnchaiot_nispach_ezim_bogrim.aspxהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית
דוגמה לנספח עצים לתכניתhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/apenix_tree_program_sample.aspxדוגמה לנספח עצים לתכנית
עצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגריםhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/etzim_berei_hatichnun.aspxעצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגרים