הגנת עצים בתהליכי תכנון (תיקון 89)

הצורך בהגנה על עצים בוגרים בישראל בעת הכנת תכניות מתאר והיתרי בנייה, הולך וגובר ככל ששטח המדינה נהייה צפוף יותר ולחצי הפיתוח והעיור מעצימים.
אין חולק על חשיבותם ותרומתם של העצים לנוף, לאסתטיקה, לאקלים, לאיכות הסביבה ולמורשתו התרבותית של האדם.  במקומות רבים בעולם קיימת מסורת של שימור והגנה על עצים. בארצנו, מסורת זו היא רק בתחילת דרכה.

במסמך זה הוראות האמורות להציב את השמירה על העצים כשיקול חשוב בתוך מערכת השיקולים התכנוניים הנבחנת בכל תכנית, כבר בשלב התכנון המוקדם.

להנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית

 

נספח א'   כללים להכנת סקר עצים
נספח ב' הערות להטמעה בהוראות תכנית מפורטת
נספח ג' נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית
נספח ד' מפרט והוראות לשימור והעתקה של עצים בוגרים

 

אלון-עץ בוגר

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים