משרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/trees.aspxמשרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגב
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אוויר
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים
מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/hadkonit_hadekel2017.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017

משימתו העיקרית של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר היא להגן ולשמור על עצי ארצנו – עצים הגדלים בבר ובתרבות, בערים, בהתיישבות הכפרית בצדי הדרכים ובשטחים הפתוחים. פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות ופקידי היערות האזוריים במדינת ישראל הם הגורמים המוסמכים במדינת ישראל לשמר עץ (לא לתת רישיון לכריתתו) או לאשר כריתה או העתקה (לתת רישיון כריתה), כאשר כל מקרה נבחן לגופו. 
כריתת עצים היא מצב בלתי הפיך ולכן, היא מותרת כאופציה אחרונה. אנו מאמינים שההגנה הטובה ביותר לעצים היא בדאגה ובשמירה שלא יפגעו. כל פעילותם של פקידי יערות במדינה מתרכזת בשמירה על העצים מפני כריתות. תרומתם הרבה של העצים היא לטבע, לנוף, לאקלים, לסביבה ולרווחת ובריאות האדם ואף ביכולתם להגדיר סביבה היסטורית, מודרנית ועתידית. הציבור הרחב, תושבים המתגוררים בסמוך לעץ, הם ה"עיניים" של פקיד היערות ברחבי הארץ. כאשר מתעורר חשש לגבי עץ כלשהוא חשוב לבדוק האם ניתן לו היתר כריתה או העתקה. 


לתלונות ופניות ציבור: trees@moag.gov.il​
לחבק עץ

 

 

סיכום רישיונות כריתה 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/kakal_2020.aspxסיכום רישיונות כריתה 202028/03/2021 21:00:00
משרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/trees.aspxמשרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגב07/03/2021 22:00:00
גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים30/12/2020 22:00:00
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים 14/12/2020 22:00:00

 

 

 

 

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםלחבק עץיער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים17/05/2020 21:00:00{842532cb-b3c0-46f0-9c28-61a86e5b6414}78b16e38-f4cc-4a98-a02c-b355474201e24
עצי שלטית מקומטת - דפוןלחבק עץיער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון28/03/2020 21:00:00{842532cb-b3c0-46f0-9c28-61a86e5b6414}78b16e38-f4cc-4a98-a02c-b355474201e23
סיפורי עצים שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נוי;לחבק עץהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים 14/04/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e416
התנוונות עצי אלוןלחבק עץיער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/alon.aspxהתנוונות עצי אלון01/07/2018 21:00:00{743e6eb5-5907-4cf9-bae3-3b930aedb272}19db301a-95cd-43a7-b82c-cd75d6cc1e6311

 

 

 

 

טופס אישור לכריתת יער משקילחבק עץhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_krita_yaar_mishki.aspxטופס אישור לכריתת יער משקי
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקילחבק עץhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
טופס אישור נטיעת יער משקילחבק עץhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_ishur_netiat_yaar_mishki.aspxטופס אישור נטיעת יער משקי

 

 

<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים