בקר

 

 

תחום בקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/bakarתחום בקר
אגף בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animalאגף בעלי חיים
שירותים וטרינריים בשדהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasadeשירותים וטרינריים בשדהיחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי

 

 

בקר

 

 

מחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 4https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlsfaim_4.aspxמחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 410/05/2017 21:00:00

 

 

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspxבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבת01/12/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1522
תובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתישירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicumim_economic_development.aspxתובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתי01/12/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1523
בהלת הלפטוספירה (עכברת)שירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/leptospira_2018.aspxבהלת הלפטוספירה (עכברת)28/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1505
דגשים ברכישת מזונות גסים, 2018שירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dgashim_rechisha_mezonot_gasim.aspxדגשים ברכישת מזונות גסים, 201817/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1470

 

 

הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלבשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2018.aspxהנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב16/10/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e475
קול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשרבקר;שירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_bokrim_2018.aspxקול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשר17/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e417
נוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלבבקרשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/nohal_digum_bakar.aspxנוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלב20/02/2018 22:00:00{1c20141c-f4bb-443c-83a9-b76896dffc08}6ae18dc6-fde6-4439-a9ea-3b486b4ce9844
שדרוג האפלקיציה לחקלאים - "אגרומאטו"שירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/application_bakar_2018.aspxשדרוג האפלקיציה לחקלאים - "אגרומאטו"03/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1450

 

 

קורס בנושא הזנת מעלי גירהבקר;שירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_sadnat_hazana_2019.aspxקורס בנושא הזנת מעלי גירה18/12/2018 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc349

 

 

טופס דיווח - סימון עגלים ישראליםבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/simun_agalim.aspxטופס דיווח - סימון עגלים ישראליםטופס דיווח - סימון עגלים ישראלים
טופס בקשה ליבוא מקנה 2016יבוא ויצוא;בקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2016.aspxטופס בקשה ליבוא מקנה 2016טופס בקשה ליבוא מקנה 2016
כתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושובקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/hatzhara_hithayvut_rofe_vet_2015.aspxכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושוכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושו
כתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חייםבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/hatzhara_kley_yeria.aspxכתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חייםכתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים
תהליך דיווח קליטת עגלים מייבואבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/klitat_agalim_yevu.aspxתהליך דיווח קליטת עגלים מייבואתהליך דיווח קליטת עגלים מייבוא

 

 

<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>חיסון בעלי חיים
<a href="/vet/Yechidot/Apidmiology/maagar_baaley_chaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מאגר מחלות בעלי חיים
<a href="/shaham/Unit/animal/bakar/Pages/Atarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים בתחום הבקר</a>אתרים נבחרים בתחום בקר

 

 

נוהל טיפול בבהמה רובצת - בתוקף החל מה-1.9.13https://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_behema_rovetzet_1.9.13.aspxנוהל טיפול בבהמה רובצת - בתוקף החל מה-1.9.13