עופות

 

 

אגף בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animalאגף בעלי חיים
מערך בריאות עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofotמערך בריאות עופותמערך בריאות עופות בשירות הווטרינרי פועל בשיתוף עם המועצה לענף הלול, המעבדות לבריאות העוף. פעילות המעבדות לבריאות העוף מתבצעת בשני ערוצים: מתן שיר
תחום עופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/ofotתחום עופות

 

 

​​מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.​

בתחום ​עופות ביחידת שירות ההדרכה והמקצוע פועלים במישורים נוספים​: שירותי ייעוץ בענפי הלול​, פיתוח ​מקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים וניסויי שדה, עריכת ימי עיון ופרסום מאמרים מקצועיים בתחום.
עופות

 

 

טיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Noal_Tmicha_Lulim.aspxטיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלה14/11/2018 22:00:00
הודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/september_2018.aspxהודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​22/09/2018 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_19-10-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.1718/10/2017 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastl_17-8-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.1721/08/2017 21:00:00

 

 

תצפית שדה קווים: סיכום ביצועי לוהמן והייליין W-80 ב- 500 ימי חייםעופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_mivhan_kavim_bofot_2018.aspxתצפית שדה קווים: סיכום ביצועי לוהמן והייליין W-80 ב- 500 ימי חיים21/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1491
טיפול בלולי מטילות בין מדגריםשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/protokol_ltiful_blulim_2018.aspxטיפול בלולי מטילות בין מדגרים23/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1478
תצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילותשירות ההדרכה והמקצוע;עופות;מידע לחקלאיעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_musca_domestica_lul_ofot_2017.aspxתצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילות23/08/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1401
חשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרטשירות ההדרכה והמקצוע;עופות;מידע לחקלאיעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_ofot_july_2017.aspxחשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרט04/07/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1347

 

 

הודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​בריאות בעלי חיים;בריאות עופות;המזון שאנחנו אוכלים;שירותים וטרינריים;עופותמערך בריאות עופות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_october_18.aspxהודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​16/10/2018 21:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb210
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2018​​​​שירותים וטרינריים;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_08_2018.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2018​​​​19/08/2018 21:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb28
הודעה ללולנים - יולי, 2018​​​​שירותים וטרינריים;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/micro-7-2018.aspxהודעה ללולנים - יולי, 2018​​​​16/07/2018 21:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb27
​​הודעה ללולנים - מאי, 2018​​​​שירותים וטרינריים;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_05-2018.aspx​​הודעה ללולנים - מאי, 2018​​​​22/05/2018 21:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb26

 

 

 

 

טפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakashot_ezor_hesger.aspxטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות
טופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/heyter_hozaat_ofot_memeshek_revia_leshchita.aspxטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
טופס בקשה לשינויים במדגרהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/shinuim_medgera.aspxטופס בקשה לשינויים במדגרהטופס בקשה לשינויים במדגרה
דיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;מחלות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_divuah_rofe.aspxדיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהחשד למחלה מדבקת / תמותה חריגה
טופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשקבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakasha_lehaavarat_ofot.aspxטופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשק

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Apidmiology/maagar_baaley_chaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מאגר מחלות בעלי חיים
<a href="/shaham/Unit/animal/ofot/Pages/atarim_ofot.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום העופות

 

 

הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצרhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/horaot_hisun_baaley_kanaf.aspxהוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצר13/12/2014 22:00:00
נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_11_havara_baaley_kanaf.aspxנהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל04/01/2011 22:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hamatat_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pizuim_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_nisuim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994