בעקבות פניות חקלאים, נבקש לחדד כדלקמן:


 1. חקלאי עוטף עזה – בהעדר החלטת ממשלה המורה על מתן תוספת בגין העדפת יישובים, תחול הפחתה בהקצאתם של חקלאי עוטף עזה לשנת 2021. ככל שתתקבל החלטת ממשלה כאמור, תחולק התוספת.
 2. השגות -  השגה מוגשת בגין חישוב הקצאה פרטנית ולא בגין מודל קיצוץ, המוכל באופן רוחבי נוכח אילוצי הביקוש אל מול המכסה. הקצאות שנת 2021 מתבססות על ההקצאות הפרטניות כפי שניתנו בשנת 2020, בהתבסס על הזכאות המקצועית שחושבה לפי נתוני חוברות הבקשות. לכן השגות ניתן היה להגיש בשנת 2020, על חישוב הזכאות. למען הסר ספק, לא תתאפשר הגשת השגות על מודל הקיצוץ לשנת 2021. לנוחותכם, להלן ט

 3.  לנוחותכם, להלן טבלה המציגה את מודל הקיצוץ לשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020.

   


  טווח

  2020מודל לשנת

  מודל לשנת 2021

  מדרגות

  0-6

  0%

  0%

  6-12

  23%

  23%

  12-25

  50%

  56%

  25-35

  60%

  61%

  35+

  71%

  71%

   

   

   

  פלאט

  0-6

  20%

  20%

  6+

  39%

  39%

  הפחתה של עובד

  מעל 24 עובדים לאחר מודל קיצוץ

   


 4.  ניתן לפנות למתכנן אחראי לקבלת פרטים אודות חישוב המודל עצמו.
   
   


 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020