עובדים זרים

עובדים אשר שוהים בישראל מעל 63 חודשים ואשר רישיון העבודה שלהם הסתיים, נדרשים לצאת מישראל עד לא יאוחר מ-60 יום ממועד תום תוקף רישיון העבודה האחרון שקיבלו.

עובד אשר נשאר בישראל מעבר למועד זה ואשר אשרתו פגה, הוא שוהה בלתי חוקי ולפיכך צפוי להליכי הרחקה ואכיפה.

לבדיקת סטטוס אשרה והעסקה, יש להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה בקישור הבא

לצורך ההסדרה יש צורך לפנות לשגרירות תאילנד (פרטים בקובץ המצורף)

חקלאים וחקלאיות - אנא ודאו כי העובדים בעלי אשרת שהיה והעסקה בתוקף!


הודעה לעובדים זרים (מתאילנד) המסיימי 63 חודשי העסקה หากท่านทางานครบกาหนด 63 เดือนในอิสราเอลแล้ว กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้

 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות