מצורפת להלן טבלה המפרטת את סמלי המעסיק של חקלאים אשר הגישו השגה לעניין הקצאת עובדים זרים לשנת 2020, והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן תוספת המלצה להקצאה לממונה ברשות אוכלוסין.
חקלאי אשר פרטיו מפורטים בטבלה ומעוניין לקבל הבהרות ופרטים נוספים אודות סיבת אי המלצת תוספת עובדים, מתבקש לפנות אל המתכנן האחראי במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

 

מיקום
טלפוןפקס
צפון

קריית שמונה

 

04-681610004-6902597
צפוןעכו04-985301104-9853020
עמקיםגלבוע

04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6789127
מרכז

חדרה

 

04-6303411

04-6303423

04-6303408
שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

 

03-955999903-9559998
נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

 

08-9920999

 

08-9920970


 

 

הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות
הקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hakzaa-2021.aspxהקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021