מצורפת להלן טבלה המפרטת את סמלי המעסיק של חקלאים אשר הגישו השגה לעניין הקצאת עובדים זרים לשנת 2020, והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן תוספת המלצה להקצאה לממונה ברשות אוכלוסין.
חקלאי אשר פרטיו מפורטים בטבלה ומעוניין לקבל הבהרות ופרטים נוספים אודות סיבת אי המלצת תוספת עובדים, מתבקש לפנות אל המתכנן האחראי במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

 

מיקום
טלפוןפקס
צפון

קריית שמונה

 

04-681610004-6902597
צפוןעכו04-985301104-9853020
עמקיםגלבוע

04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6789127
מרכז

חדרה

 

04-6303411

04-6303423

04-6303408
שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

 

03-955999903-9559998
נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

 

08-9920999

 

08-9920970


 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם