עובדים זרים


1. חקלאי הרושם אחד מקודי המשתלות בפרחים או קוד משתלת ירקות, עליו להוכיח שיווק למשתלות מסחריות/לחקלאים על ידי ריכוז חשבוניות וכמויות השיווק והמשלוחים חתומים על ידי רו"ח בנספח המצ"ב. חקלאי אשר אין לו הוכחה זאת, לא יוכל להשתמש בקודים אלו. לטופס רו"ח למשתלות