נושאים

​​​​​​​​​​

 

 

עדכונים בתקופת קורונה/subject/covid19/Pages/default.aspxעדכונים בתקופת קורונהעדכונים בתקופת קורונה
אכיפה ופיקוח צומח וחי/subject/pikuach/Pages/default.aspxאכיפה ופיקוח צומח וחיאכיפה ופיקוח צומח וחי
מחירי תוצרת חקלאית/subject/price_agricultural_produce/Pages/default.aspxמחירי תוצרת חקלאיתמחירי תוצרת חקלאית
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Pages/default.aspxאגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)
מחירים בפיקוח- מוצרי חלב וביצים/yhidotmisrad/research_economy_strategy/Product_prices_supervised/Pages/default.aspxמחירים בפיקוח- מוצרי חלב וביציםמחירים בפיקוח- מוצרי חלב וביצים
תעודת זהות של חקלאות ישראל/subject/haklaut_israel/Pages/default.aspxתעודת זהות של חקלאות ישראלתעודת זהות של חקלאות ישראל
מידע לחקלאי/subject/meyda__lachaklay/Pages/default.aspxמידע לחקלאימידע לחקלאי
תאגיד הפיקוח הווטרינרי/subject/Veterinary_Inspection_Corporation/Pages/default.aspxתאגיד הפיקוח הווטרינריתאגיד הפיקוח הווטרינרי
גינון וגני נוי/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/Pages/default.aspxגינון וגני נויגינון וגני נוי
הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"ל​​/subject/noseim_lechol/Pages/default.aspxהנחיות ליוצאים ולשבים מחו"ל​​הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"ל​​
הגנים הבוטניים בישראל/subject/butanic_gardens/Pages/default.aspxהגנים הבוטניים בישראלהגנים הבוטניים בישראל
גינון קהילתי/subject/ginun_kehilati/Pages/default.aspxגינון קהילתיגינון קהילתי
טיפול בחיות מחמד/subject/tipul_behayot_machmad/טיפול בחיות מחמדטיפול בחיות מחמד
המזון שאנחנו אוכלים/subject/the_food_we_eat/המזון שאנחנו אוכליםהמזון שאנחנו אוכלים
חקלאות אורגנית/subject/organic_agri/Pages/default.aspxחקלאות אורגניתחקלאות אורגנית
חקלאות ירוקה/subject/green_agri/Pages/default.aspxחקלאות ירוקהחקלאות ירוקה
יבוא ויצוא/subject/exp_imp/Pages/default.aspxיבוא ויצואיבוא ויצוא
לחבק עץ/subject/lechabek_etz/Pages/default.aspxלחבק עץלחבק עץ
מחקר ופיתוח חקלאי/subject/pituach_hakl/Pages/default.aspxמחקר ופיתוח חקלאימחקר ופיתוח חקלאי
מים וקרקע/subject/maim_karka/Pages/default.aspxמים וקרקעמים וקרקע
מימון והשקעות/subject/mimun_hashkaot/Pages/default.aspxמימון והשקעותמימון והשקעות
מערכת מידע גיאוגרפי - GIS/subject/gis/Pages/default.aspxמערכת מידע גיאוגרפי - GISמערכת מידע גיאוגרפי - GIS
ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה/subject/heker_shvakim/Pages/default.aspxניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייהניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה
עובדים זרים/subject/ovdim_zarim/Pages/default.aspxעובדים זריםעובדים זרים
ענפי בעלי חיים/subject/anfe_baale_chaim/Pages/default.aspxענפי בעלי חייםענפי בעלי חיים
ענפי הצומחhttp://www.moag.gov.il/ppisענפי הצומחענפי הצומח
קמפיין "חצי-חצי"/subject/shmira_tzuna_briya/Pages/default.aspxקמפיין "חצי-חצי"קמפיין "חצי-חצי"
רווחת בעלי חיים וחיות מחמד/subject/rivhat_baaley_chaim/Pages/default.aspxרווחת בעלי חיים וחיות מחמדרווחת בעלי חיים וחיות מחמד
בריאות בעלי חיים/vet/noseim/MarachBriaut/Pages/default.aspxבריאות בעלי חייםבריאות בעלי חיים
תיירות חקלאית/subject/agri_turs/Pages/default.aspxתיירות חקלאיתתיירות חקלאית
תכנון ופיתוח הכפר/subject/tichnun_pituch_kfar/Pages/default.aspxתכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפר
מדיניות ורגולציה/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/Pages/default.aspxמדיניות ורגולציהמדיניות ורגולציה
כפרות עושים בכסף/subject/Kaparot/Pages/default.aspxכפרות עושים בכסףכפרות עושים בכסף