​​כחלק מהתכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עם משרדי החינוך והבריאות ובשיתוף מנהל החינוך של השלטון המקומי ומועצת הצמחים, תוכנית לעידוד צריכת ירקות ופירות טריים בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים. התכנית פעלה בשנה"ל 2012-2013 ובמסגרתה חולקו חינם לתלמידים בבתי ספר בטורעאן ובחולון ירקות ופירות בזמן הפסקת האוכל. 

להמשך הכתבה