​התכנית לעידוד צריכת פירות וירקות בקרב תלמידים באיחוד האירופי (School Fruit Scheme) הושקה בשנת 2009, כאשר מטרתה העיקרית היא להגדיל את הצריכה הנמוכה של פירות וירקות בקרב תלמידים ולהוביל לשינוי בהרגלי הצריכה לאורך זמן (בתרשים מס' 1 נתונים על השינוי באספקה לנפש של פירות וירקות במדינות האיחוד האירופי – בחלק גדול מהן ירידה באספקה). התכנית מתמקדת בתלמידים בבתי ספר יסודיים מכיוון שקל יותר להשפיע על הרגלי הצריכה של ילדים צעירים. התכנית כוללת חלוקת פירות וירקות לבתי ספר ואכילה משותפת שלהם בהפסקה בליווי צוות המורים.

המשך הכתבה

 

 

יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/public_health.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפון
תקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Pesticides.aspxתקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת