עקב העלייה המשמעותית במודעות הציבור לגבי ערכו הבריאותי הגבוה של הפטל ובעקבות העלייה ממדינות חבר העמים שיצרה שוק של כמיליון צרכנים המכירים את הפרי מארצות מוצאם, עלתה הדרישה לפטל בשנים האחרונות באופן דרמטי ביותר.

​הפטל (Raspberries) משווק בדרך כלל במהלך הקיץ, הדרישה לפטל עלתה בשנים האחרונות באופן דרמטי ביותר, בעיקר עקב העלייה המשמעותית במודעות הציבור לגבי ערכו הבריאותי הגבוה. הפטל מתאים לגידול בשטחים יחסית קטנים. נתוני האקלים  הישראלי בסתיו המאוחר ובחורף באזור ההר הצביעו על האפשרות של פיתוח ענף פטל מוצלח לייצוא בחודשים נובמבר- אפריל. הביקוש לפטל עלה משמעותית בעקבות העלייה ממדינות חבר העמים שיצרה שוק של כמיליון צרכנים המכירים את הפירות מארצות מוצאם.
בניסויים שבוצעו מטעם משרד החקלאות, על-ידי צוות המחקר בראשות ד"ר שמואל זילכה מהמכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני ובתמיכה של מו"פ אזורי שומרון ובקעת הירדן ומו"פ ההר המרכזי, התקבלו תוצאות שהצביעו על הפוטנציאל החיובי של גידול פטל מחוץ לעונה.
על המחקר מספר ד"ר זילכה: "יובאו ואוקלמו זנים חדשים שמניבים פרי בשנתם הראשונה.  נבחנו בתנאי מעבדה וחממה שיטות שונות לוויסות הנבת הפרי. חלק מהשיטות יושמו בהצלחה בתנאי שדה. בשיטה אחת הוכנסו לקור שורשים של זנים חד-שנתיים, והוצאו ביולי-אוגוסט לגידול בתנאים מוגנים. שיטה זאת נמצאה כמוצלחת בתנאים חצי מסחריים והתחילה להניב פרי בימים אלה של נובמבר באזור יתיר. בשיטה אחרת, הנבת הפרי נדחתה למועד השיווק הרצוי על-ידי עיכוב גדילה של הצמחים באמצעות גיזומים וגם היא הניבה בהצלחה פרי בחלקות גידול ניסיוניות בשומרון ובגולן".  

 

 

יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/public_health.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפון
תקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Pesticides.aspxתקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת