​​​​​​​​​​

המזון שאנחנו אוכלים; מזון מן החי; מזון מן הצומח