​​מחקרים שנערכו בשנים האחרונות על ידי גופים בינלאומיים שונים ובכללם ארגון המזון והחקלאות העולמי של האו"ם (FAO), ארגון הסחר של המדינות המפותחות (OECD), משרד החקלאות האמריקאי (USDA) ועוד, הראו כי מעל שליש מסך ייצור המזון בעולם (כ- 1.3 ביליון טון בשנה) אובד במהלך שרשרת השיווק ואינו משמש למאכל אדם. יתרה מכך, כ- 70% מאיבודי המזון הם של פירות וירקות, בגין היותם מוצרים אורגניים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים. 

במטרה לצמצם את שיעור הפחתים בתוצרת טרייה  אנו מביאים בזאת הנחיות מקצועיות לשימור איכותם הפנימית והחיצונית של פירות וירקות. יישומן של הנחיות אלה יסייע בהפחתת שעורי אובדן המזון של פירות וירקות בישראל.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף חוקרי המחלקה לאחסון במנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, ריכזו עבורכם את הטיפים לטיפול בפירות ובירקות, כדי לשמר אותם לזמן רב, ולהפיק מהם את מירב היתרונות הבריאותיים.

​הנחיות שימור הפירות והירקות המובאות בזאת מכוונות לשלושה קהלי יעד ספציפיים:

הנחיות לצרכנים  

הנחיות כלליות לשימור: הנחיות לשימור התוצרת במקרר הביתי, על הדלפק במטבח או במזווה הביתי. 

תעודת זהות פירות וירקות- הנחיות ספציפיות לשימור פירות וירקות 

הנחיות לסיטונאים ולקמעונאים  

הנחיות לשימור לסיטונאים וקמעונאים:  הנחיות שימור לתקופה קצרה יחסית שממספר ימים ועד 1-2 שבועות, לצורך אחסון עודפי תוצרת וויסות מלאים. הנחיות אלה מציעות חלוקה לשלוש קבוצות טמפרטורה עיקריות.

הנחיות למגדלים, בתי אריזה ומפעילי חדרי קירור מסחריים  

הנחיות לשימור למגדלים ומפעילי בתי אריזה וחדרי קירור מסחריים: מידע עם הנחיות אחסון ספציפיות לכל סוגי הפירות והירקות השונים.

עוד בנושא  

פירות וירקות

 

 

הנחיות שימור פירות וירקות למגדלים, בתי אריזה ומפעילי חדרי קירור מסחרייםhttps://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Storage_Guidelines_For_Fruits_Vegetables/Pages/Storage_Guidelines_For_farmers.aspxהנחיות שימור פירות וירקות למגדלים, בתי אריזה ומפעילי חדרי קירור מסחרייםאחסון מסחרי של תוצרת חקלאית טרייה מחייב שימת דגש על טיפול נאות ושמירה על שרשרת הקירור במהלך כל הליך הטיפול בתוצרת. החל משלב הקטיף, התובלה, טיפול ומיון בבית האריזה ואחסון בחדרי הקירור.
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/seker_yerakot_perot.aspxסיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
הנחיות שימור פירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Storage_Guidelines_For_Fruits_Vegetablesהנחיות שימור פירות וירקותכיצד עלינו לאחסן פירות וירקות באופם מיטבי? כל ההנחיות של מיטב המומחים במשרד החקלאות