המועצה העליונה למזון

 

 

 

 

​בתאריך 21.10.04 החליטה ממשלת ישראל על הקמתה של המועצה העליונה למזון המשותפת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות (החלטה מס' 2630). תפקידה של המועצה, המתכנסת אחת לחודש, לתאם את המדיניות ואת פעולות היישום, האכיפה, הפיקוח והבקרה של משרדי הבריאות והחקלאות בכל הנושאים הקשורים בשרשרת המזון.

  יעדי המועצה (כמפורט בהחלטת הממשלה):

 1. להציע, במידת הצורך, למשרדי הבריאות והחקלאות ופיתוח הכפר, חקיקה ושינויי חקיקה בנושאי המזון המצויים בסמכות משרד הבריאות ו/או משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 2. להגדיר ולמסד את רצף חלוקת הסמכות והאחריות של המשרדים, ובתוך כך:
  1. לתאם רצף פעילות הכולל קביעת סטנדרטים, פיקוח, אכיפה ודיווח לכל אורך שרשרת המזון. הפעילות  המקצועית תמשיך להתבצע בוועדות המייעצות הקיימות היום בשני המשרדים 
  2. לתאם את הפיקוח והבקרה בנקודות הממשק שבין המשרדים   
  3. לייעל ולשפר את העבודה ולמנוע כפילות   
  4. להציע, במידת הנדרש, הסמכת עובדי המשרדים לצרכי פיקוח ואכיפה.
 3. לייעץ למשרדים בתכנון משימות שנתיות המיועדות לקיום מזון בטוח (בדיקות מעבדה, פיקוח וכיו"ב) 
 4. לעודד סטנדרטיזציה והרמוניזציה של הפיקוח ובדיקות המעבדה
 5. לתאם אחידות ברמת הדרישות והפיקוח לייבוא, ייצור מקומי, שיווק מקומי וייצוא
 6. לדווח למשרדים הרלבנטיים על ממצאים חריגים בשרשרת המזון
 7. לעודד מחקר וחילופי מידע בין שני המשרדים
 8. לפתח ולעודד שימוש בשיטות משופרות להערכת סיכונים
 9. לתאם את שיתוף הפעולה בין שני המשרדים בניהול אירועים חריגים בשרשרת המזון
 10. לקיים תרגילים בניהול אירועים חריגים ולהכין תכניות פעולה לנושאים בסיכון
 11. לתכנן מדיניות מזון המתאימה לקיום הזנה הולמת, בריאה ובטוחה של האוכלוסייה לטווח קצר וארוך
 12. לשתף פעולה עם משרדי ממשלה נוספים וגופים אחרים, לפי הצורך. 
המועצה העליונה למזון

 

 

 

 

 

 

ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקותהמועצה העליונה למזוןדוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaat-dover_pikuch_perot_yerakot.aspxועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקות17/05/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a532
סיכום דיון - מועצה עליונה למזון 20.6.13המועצה העליונה למזוןלשכת המנכ"לhttps://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Supreme_Council_of_Food/pirsumim/Pages/Supreme_Council_of_Food_200613.aspxסיכום דיון - מועצה עליונה למזון 20.6.1303/07/2013 21:00:00{81e10fa8-6d8c-44e7-9c27-08134cdfbac9}fc99c883-c6df-4676-b37a-71cf58b6296e11
סדר יום לישיבת המועצה העליונה למזון (יום ה' -19.04.2012)המועצה העליונה למזוןלשכת המנכ"ל;שירותים וטרינריים;שירותים להגנת הצומח ולביקורת;יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)https://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Supreme_Council_of_Food/pirsumim/Pages/seder_yom_19042012.aspxסדר יום לישיבת המועצה העליונה למזון (יום ה' -19.04.2012)18/04/2012 21:00:00{81e10fa8-6d8c-44e7-9c27-08134cdfbac9}fc99c883-c6df-4676-b37a-71cf58b6296e6
סיכום דיון בנושא: המועצה העליונה למזון 22.3.2012המועצה העליונה למזוןלשכת המנכ"ל;דיג וחקלאות מים;יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח);שירותים וטרינריים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Supreme_Council_of_Food/pirsumim/Pages/sikum_22032012.aspxסיכום דיון בנושא: המועצה העליונה למזון 22.3.201218/04/2012 21:00:00{81e10fa8-6d8c-44e7-9c27-08134cdfbac9}fc99c883-c6df-4676-b37a-71cf58b6296e8

 

 

 

 

 

 

<a href="/yhidotmisrad/research_economy_strategy/Product_prices_supervised"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מוצרים בפיקוח</a>מחירים בפיקוח